Foto: Colourbox
14.06.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Reagerede ikke på sygefravær efter mundtlig opsigelse

En faglig voldgift har for nylig afgjort, at en murersvend var berettiget til sygeløn i fire uger, fordi virksomheden ikke kunne bevise, at murersvenden var blevet opsagt.

Indberettede sygefravær efter mundtlig opsigelse

En virksomhed nedmandede i april 2020 i akkord og opsagde – ifølge virksomheden – en sygemeldt murersvend telefonisk.

I ugen efter den mundtlige opsigelse afregnede virksomheden på sædvanlig vis og til sædvanlig tid løn, sygeløn mv. for de forudgående to uger samt betalte G-dage.

Da sygelønnen udeblev for de to efterfølgende uger, rettede murersvenden henvendelse til sin fagforening. Murersvenden havde indberettet sit sygefravær via virksomhedens løn-app (uden at virksomheden havde reageret heroverfor).

Krav om sygeløn

Murersvendens fagforening mente ikke, at murersvenden var blevet opsagt og krævede på vegne af murersvenden sygeløn i seks uger.

Virksomheden bestred dette og fastholdt, at murersvenden var blevet opsagt i april 2020, inden virksomheden gik konkurs i sommeren 2020.

Under voldgiftssagen nedlagde fagforeningen på vegne af murersvenden påstand om betaling af seks ugers sygeløn. Virksomheden påstod heroverfor frifindelse, subsidiært betaling af sygeløn i fire uger (og to dage med sygedagpenge).

Voldgiftsretten skulle derfor tage stilling til, fra hvilket tidspunkt opsigelsen skulle regnes.

Betaling for G-dage ikke bevis for opsigelse

På trods af at murersvenden modtog betaling for to G-dage, fandt dommeren det ikke godtgjort, at murersvenden telefonisk var blevet opsagt i april 2020, som virksomheden hævdede. Der blev i sagen ikke afgivet forklaring fra den konkursramte virksomheds side.

Havde ikke reageret på indberetning af sygefravær

Dommeren lagde vægt på, at virksomheden ikke havde reageret over for murersvendens indberetning af sygefravær i ca. seks uger og fandt på den baggrund, at murersvenden havde krav på sygeløn i fire uger i medfør af Mureroverenskomstens § 37 og to dage med sygedagpenge.

Dommeren tog således virksomhedens subsidiære påstand til følge.

Det kan i den forbindelse oplyses, at murersvenden ikke blev tilkendt sygeløn i otte uger, jf. Mureroverenskomstens § 67, stk. 3, da den beskyttelse først gjaldt for opsigelser foretaget efter den 1. maj 2020, og fagforeningen ikke under sagen gjorde gældende, at murersvenden var berettiget til sygeløn i otte uger for det tilfælde, at dommeren måtte nå frem til, at murersvenden ikke blev opsagt i april 2020.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på FV2020.1503 afsagt den 26. maj 2021.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter