Foto: Colourbox
31.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Arbejde på timeløn aflønnes ikke efter priser på akkord

I en principiel faglig voldgift på malerområdet blev det fastslået, at en aftale mellem virksomheden og svendene om arbejde udført på timeløn ikke efterfølgende kan forlanges opmålt og aflønnet efter den gældende prisliste for arbejde på akkord.

Timebetaling eller akkordpris

En malervirksomhed havde indgået en aftale med svendene om, at arbejdet skulle udføres på timeløn, som var over mindstelønnen i overenskomsten.

Malerforbundet valgte at opmåle det allerede udførte arbejde og rettede herefter et differencekrav på forskellen mellem timeudbetalingen og op til den opmålte akkordpris mod malervirksomheden.

Malerforbundet nedlagde påstand om, at DI skulle anerkende, at Maleroverenskomstens akkordbestemmelse indebar, at aftaler om timebetaling for et arbejde ikke må føre til en lavere pris, end hvad arbejdet kunne opmåles til efter prislisten.

Denne påstand var DI uenig i og krævede frifindelse af virksomheden og fik medhold.

DI nedlagde en selvstændig påstand om, at Malerforbundet skulle anerkende, at overenskomsten ikke stiller andre krav til størrelsen af en aftalt timebetaling end det, som følger af mindstebetalingen.

Der kan således ikke stilles krav om, at timelønsarbejde ikke må føre til en lavere pris, end hvad arbejdet kan opmåles til efter prislisten.

Malerforbundet påstod frifindelse herfor, men DI fik medhold i påstanden.

Kunsten at tælle til 198

DI gennemgik i forbindelse med voldgiften 198 tidligere sager på samme område. Ingen af disse sager kunne efter dommerens opfattelse sandsynliggøre, at der var en fælles forståelse om, at arbejde udført på timeløn kan gøres til genstand for opmåling efter prislisten og honoreres som akkordarbejde.

Afgørelsen

Dommeren fastslog følgende:

  • Maleroverenskomsten anses som en minimallønsoverenskomst.
  • Timeløn kan anvendes, hvis det er aftalt forud for arbejdets påbegyndelse, og hvis ingen af parterne ønsker akkord.
  • Når der er aftalt timeløn, inden arbejdet påbegyndes, gælder overenskomstens mindstebetalingssats (akkordudbetaling).

Dommeren fandt i forlængelse heraf frem til, at det ikke i overenskomstmæssig praksis er noget, der peger på, at en overenskomstmæssig aftale om timebetaling for et arbejde skal afregnes som en aftale om akkord efter prislisten, hvis det senere viser sig, at det ville være fordelagtigt at udføre arbejdet på akkord til prislistebetaling.

Der kan altså ikke stilles krav til aftaler om, at timebetaling for et arbejde ikke må føre til en lavere pris, end hvad arbejdet kan opmåles til efter prislisten.

Virksomheden blev frifundet, og DI fik medhold i, at Maleroverenskomsten er en minimallønsoverenskomst, og at der derfor kan aftales timeløn i stedet for akkord.

DI førte sagen. Der var tale om en principiel voldgift.

Nyheden er baseret på afgørelse af 23. august 2021 i FV2020-942.

DI's råd

Afgørelsen er et udtryk for, at har parterne aftalt arbejdet udført til timeløn, så kan arbejdet ikke efterfølgende kræves opmålt og aflønnet til akkordfortjeneste.

Det er selvfølgelig et krav, at timelønnen stemmer overens med overenskomstens mindstebetalingssats/akkordfortjeneste.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter