Foto: Colourbox
30.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at bortvise og stoppe løn for ikke at deltage i mulighedssamtale

En virksomhed stoppede en sygemeldt medarbejders løn, da vedkommende nægtede at deltage i en samtale med henblik på at udarbejde en mulighedserklæring. Da medarbejderen for tredje gang nægtede at deltage i en samtale, bortviste virksomheden medarbejderen. Højesteret fandt begge dele berettiget.

Spild af tid

En funktionær sygemeldte sig i 2017.  Han afviste efterfølgende gentagne gange at deltage i en samtale med henblik på udarbejdelse af en mulighedserklæring.

Virksomheden havde indkaldt medarbejderen til mulighedssamtale to gange og havde begge gange taget forbehold for at stoppe medarbejderens løn og ophæve ansættelsesforholdet, hvis medarbejderen ikke ville deltage i mulighedssamtalen. Virksomheden havde desuden forklaret medarbejderen, at samtalen kunne afholdes telefonisk.

Medarbejderen meddelte virksomheden, at han ikke så nogen grund til at deltage i en mulighedssamtale, og at han anså en samtale for spild af sin tid.

Stoppede medarbejderens løn

Det er som udgangspunkt virksomheden, der bestemmer, om en mulighedserklæring er nødvendig.

I denne sag krævede virksomheden en mulighedserklæring, fordi de ikke havde kendskab til medarbejderens nærmere helbredsmæssige forhold og derfor ikke kunne vurdere, om medarbejderen var ude af stand til at varetage sit arbejde delvist.

Da medarbejderen ikke dukkede op til nogen af de to samtaler, stoppede virksomheden medarbejderens løn.

Bortviste efter tredje udeblivelse

Medarbejderen udeblev efterfølgende fra en tredje mulighedssamtale, og virksomheden bortviste herefter medarbejderen.

Virksomheden fik medhold

Højesteret fastslog, at virksomheden var berettiget til at indkalde medarbejderen til en sygefraværssamtale med henblik på udarbejdelse af en mulighedserklæring efter sygedagpengelovens § 36 a, da virksomheden ikke havde kendskab til medarbejderens nærmere helbredsmæssige forhold og derfor ikke kunne vurdere, om medarbejderen var ude af stand til at varetage sit arbejde delvist.

Højesteret fastslog desuden, at virksomheden var berettiget til at stoppe medarbejderens løn, da medarbejderen udeblev fra mulighedssamtalen efter at være blevet advaret om konsekvenserne herved.

Endeligt fandt Højesteret det berettiget, at virksomheden bortviste medarbejderen, da udeblivelse fra mulighedssamtalerne udgjorde en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Det var uden betydning, at virksomheden først alene havde valgt at stoppe medarbejderens løn. Det forhindrede ikke virksomheden i senere, efter medarbejderens nye udeblivelse fra en mulighedssamtale, at bortvise medarbejderen.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Højesterets afgørelse af 10. august 2021 i sag nr. BS-47627/2019-HJR.

DI's råd

Sagen viser, at udeblivelse fra sygefraværssamtaler med henblik på udarbejdelse af en mulighedserklæring kan være en grov misligholdelse af et ansættelsesforhold, der efter omstændighederne både kan berettige en virksomhed til at stoppe medarbejderens løn og til at bortvise medarbejderen.

Det er afgørende, at virksomheden har gjort medarbejderen opmærksom på konsekvenserne ved udeblivelse fra samtalen, at virksomheden har vejledt medarbejderen i, at samtalen kan afholdes telefonisk, og at sygdommen ikke forhindrer medarbejderen i at deltage. 

Det anbefales at kontakte DI forud for en bortvisning.

Vejledninger

Vejledning om håndtering af medarbejderes sygdom og krav til dokumentation under sygefravær

Hent

Skabeloner

Skabeloner til sygefravær og dokumentation

Hent

Skabeloner

Sygefraværspolitik

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter