Foto: Colourbox
20.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Kørsel mellem København og Malmø var omfattet af Turistoverenskomsten

En busvirksomhed har ved en faglig voldgift fået medhold i, at kørsel mellem København og Malmø var omfattet af Turistoverenskomsten, da kørslen var omfattet af begrebet ”al international buskørsel”.

Transport af flypassagerer mellem Malmø og København

Busvirksomhedens primære forretningsområde er at køre passagerer mellem København og lufthavnen i Malmø. Virksomheden havde været omfattet af Turistoverenskomsten hos respektive Dansk Erhverv og Dansk Industri, siden den blev etableret. De to arbejdsgiverforeningers turistoverenskomster er parallelle og har samme dækningsområde.

Turistoverenskomsten omfatter efter sit dækningsområde al erhvervsmæssig buskørsel undtagen almindelig rutekørsel. I tillæg hertil er der i overenskomstens dækningsområde oplistet en række kørselstyper, som overenskomsten ”herudover” omfatter. Blandt disse fremgår, at overenskomsten omfatter ”al international buskørsel”.

Forbund: Turistoverenskomsten gælder ikke ved international rutekørsel

Det var forbundets opfattelse i sagen, at kørslen mellem København og Malmø havde karakter af rutekørsel, og derfor alene kunne udføres efter AKT-Tillægsoverenskomsten, der omfatter almindelig rutekørsel.

Forbundets synspunkt var baseret på, at det før 1995 havde fremgået af Turistoverenskomsten, at denne var gældende for buskørsel undtagen almindelig rutekørsel, og at overenskomsten ifølge den dagældende ordlyd var gældende for international buskørsel ”i tilsvarende omfang”.

Til trods for den gældende ordlyd, hvorefter overenskomsten siden 1995 havde omfattet ”al international buskørsel”, skulle dækningsområdet, ifølge forbundet, fortolkes i overensstemmelse med den tidligere ordlyd.

Ingen tilsidesættelse af entydig ordlyd

Dommeren gav, med henvisning til den entydige ordlyd, der fastsatte, at Turistoverenskomsten omfattede ”al international buskørsel”, virksomheden medhold i, at kørslen kunne udføres på Turistoverenskomsten. Dommeren lagde vægt på, at der intet var oplyst om baggrunden for ændringen af ordlyden i 1995. Forbundet havde derfor ikke godtgjort, at bestemmelsen ikke skulle have gyldighed efter sin ordlyd.

Afgørelsen kan findes på Arbejdsrettens hjemmesiden: fv2020-988.pdf (arbejdsretten.dk)

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgift tilkendegivelse i FV2020.988. 

DI's råd

Sagen illustrerer det generelle princip om, at der skal ganske meget til, før en part kan få medhold i, at en overenskomstbestemmelse skal forstås på en anden måde end bestemmelsens ordlyd, når denne er klar og entydig.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter