Foto: Colourbox
24.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Sidste udkald for varsling af ferie fra miniferieåret

Medarbejdere, der ikke holdt de 16,64 feriedage i miniferieåret – 1. maj til 31. august 2020 – fik dem automatisk overført til denne ferieafholdelsesperiode. 15 af de 16,64 feriedage har status af hovedferie og skal derfor varsles med 3 måneder. I skal derfor varsle ferien hurtigst muligt, hvis ikke den skal gå tabt.

Baggrund

De 16,64 feriedage blev optjent til afholdelse i perioden 1. maj til 31. august 2020 (miniferieåret). De dage, der ikke blev afholdt inden 31. august 2020, blev automatisk overført til afholdelse i den nuværende ferieafholdelsesperioden , som løber frem til den 31. december 2021.

I det omfang, der blev overført ferie fra tidligere ferieår til miniferieåret, og denne ferie heller ikke blev afholdt inden 31. august 2020, blev ferien automatisk overført. Denne ferie vil dog ikke være omfattet af de særlige regler, der beskrives nedenfor.

Dagene kan ikke udbetales

De 16,64 feriedage, der blev optjent til brug i miniferieåret, men som blev automatisk overført, har en helt særlig status – de skal holdes og kan ikke udbetales.

Det betyder, at en medarbejder, der alene har holdt 10 feriedage i miniferieåret, automatisk har fået overført 6,64 feriedag til den nye ferieafholdelsesperiode, som startede 1. september 2020.

De resterende 6,64 feriedage skal holdes inden ferieafholdelsesperiodens afslutning 31. december 2021, da de ellers skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond eller anden tilsvarende fond.

Ud over de 6,64 feriedage fra miniferieåret, skal medarbejdere også afholde 20 af de 25 feriedage, der optjenes i det nuværende ferieår (fra 1. september 2020).

Det betyder samlet set, at medarbejderen har 26,64 feriedage i denne ferieafholdelsesperiode, der skal afholdes, da de ellers skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond eller anden tilsvarende fond.

Status som hovedferie

15 af de 16,64 feriedage fra miniferieåret var hovedferie, og de 15 feriedage bevarer deres status som hovedferie, selv om de er blevet automatisk overført. Det vil sige, at de skal behandles som hovedferie.

Når de skal behandles som hovedferie, skal de:

  • varsles med tre måneder
  • holdes i sammenhæng.

Til forskel for almindelig hovedferie er der dog ikke noget krav om, at det skal holdes i hovedferieperioden.

Kravene ovenfor gælder også, selv om medarbejderen har holdt nogle af de 15 dage i miniferieåret. Har en medarbejder holdt 1o feriedage i miniferieåret, vil medarbejderen fortsat have 6,64 feriedage tilbage fra miniferieåret. Heraf vil de fem af feriedagene have status som hovedferie, når de er blevet automatisk overført til den nuværende ferieafholdelsesperioden. De fem feriedage skal derfor behandles som beskrevet ovenfor.

I skal derfor være opmærksomme på, at I skal have medarbejdernes ferie varslet snarest, hvis den ikke skal gå tabt31. december 2021 og indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond eller tilsvarende fond.

Hvis I ikke får varslet ferien rettidigt, vil I kunne aftale med medarbejderne, at de holder ferien alligevel. I vil for eksempel kunne aftale, at medarbejdere holder nogle af feriedagene i efterårsferien.

I og medarbejderne kan altså aftale jer ud af kravene om tre måneders varsel og afholdelse i sammenhæng.

Eksempel på håndtering af de 16,64 feriedage fra miniferieåret

En medarbejder har holdt 10 feriedage fra ”miniferieåret” i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2021. Medarbejderen havde ikke overført ferie til miniferieåret fra tidligere ferieår.

Den 1. september 2020 får medarbejderen derfor automatisk overført 6,64 feriedag til afholdelse i denne ferieafholdelsesperiode, som løber til 31. december 2021.

De 0verførte 6,64 feriedag skal holdes inden ferieafholdelsesperiodens afslutning den 31. december 2021, da de ellers skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond eller anden tilsvarende fond.

I denne ferieafholdelsesperiode (1. september 2020 til 31. december 2021) har medarbejderen altså:

  • 25 dages ferie optjent fra 1. september 2020 til 31. august 2021, hvoraf mindst 20 dage skal holdes inden 31. december 2021.
  • 6,64 dages overført ferie med særlig status, som skal holdes inden 31. december 2021.

Det betyder, at medarbejderen i denne ferieafholdelsesperiode har 26,64 feriedage, der skal afholdes.

Det skal bemærkes, at 5 af de 6,64 automatisk overførte feriedage anses for værende hovedferie. De skal derfor varsles med 3 måneder og holdes i sammenhæng.

Medarbejder, der er fratrådt eller fratræder inden 31. december 2021

En medarbejder, der fratræder, vil kunne anmode om at få ikke-afholdt ferie fra miniferieåret udbetalt fra FerieKonto, eller, hvis virksomheden har feriegarantiordning, fra den virksomhed, hvor feriepengene er optjent. Medarbejderen kan anmode herom ved udgangen af den ferieafholdelsesperiode, hvori medarbejderen er fratrådt, dvs. 31. december 2021.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne regel kun gælder for fratrådte medarbejdere. Medarbejdere i løbende ansættelse vil derfor ikke kunne få deres ferie udbetalt.

Feriehindret medarbejder

Hvis en medarbejder har været feriehindret og derfor ikke har kunnet holde ferien inden31. december 2021, vil ferie fra miniferieåret skulle overføres igen (sammen med øvrig feriehindret ferie) til næste ferieafholdelsesperiode. I dette tilfælde vil medarbejderen kunne afholde ferien frem til 31. december 2022.

DI's råd

DI anbefaler, at I varsler resterende ferie fra miniferieåret hurtigst muligt, så ferien kan nå at blive afholdt inden ferieafholdelsesperiodens afslutning 31. december 2021.

Hvis I ikke når at varsle ferien i tide til, at varslerne kan overholdes, vil I kunne aftale med medarbejderne, at de holder ferien alligevel.

I vil for eksempel kunne aftale, at medarbejderen holder nogle af feriedagene i efterårsferien. I og medarbejderne kan altså aftale jer ud af kravene om tre måneders varsel og afholdelse i sammenhæng.

I skal være opmærksomme på, at ikke-afholdt ferie fra miniferieåret – sammen med øvrig direktivbeskyttet ferie – skal gå tabt og indbetales til Arbejdsmarkedsferiefond eller tilsvarende fond, hvis det ikke er afholdt inden 31. december 2021.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter