Foto: Colourbox
09.08.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Teamleder var ikke funktionær

En teamleder for vedligeholdelsesafdelingen på et teglværk var ikke funktionær, men derimod timelønnet. Det har Retten i Helsingør afgjort.

Ansat på Industriens Overenskomst

Medarbejderen var ansat som teamleder og smed i vedligeholdelsesafdelingen på teglværket. Teamet bestod af to andre smede, en elektriker og en lærling. Medarbejderen var ansat under Industriens Overenskomst.

Da medarbejderen efter ca. 1,5 år blev opsagt (med varsel i henhold til Industriens Overenskomst), gjorde han gældende, at han var omfattet af funktionærloven, og at han derfor havde ret til et varsel på løbende måned plus tre måneder.

Uenighed om anvendelse af arbejdstiden

Medarbejderen mente, at han havde udført arbejde omfattet af funktionærloven i 85 pct. af sin arbejdstid og kun havde udført smedearbejde i 15 pct. af arbejdstiden.

Det var virksomhedens opfattelse, at det forholdt sig lige omvendt i forhold til fordeling af arbejdstiden.

Medarbejderen mente, at han havde udført funktionærarbejde, når han bestilte varer, reservedele og godkendte fakturaer. Derudover mente han, at han var arbejdsleder for de andre i teamet, fordi han koordinerede arbejdsopgaver, ferie, vagtplanlægning og håndterede sygefravær.

Virksomheden mente derimod, at han kun havde udført kontorarbejde svarende til en halv dag om ugen, og at han resten af tiden havde arbejdet som smed. Når han arbejdede som smed, var det ham, der skulle have overblikket over opgaverne og koordinere med fabrikschefen, men han havde ingen ledelsesbeføjelser som sådan.

Under sagen kom det frem, at medarbejderen havde et visitkort, hvorpå der stod ”Værkstedschef”, og at denne titel også fremgik af lønsedlerne.

Funktionærstatus ikke bevist

Retten i Helsingør kom frem til, at medarbejderen ikke havde bevist, at han var funktionær.

Medarbejderen havde fremlagt visitkort, lønsedler og en ensidigt indhentet vidneerklæring, som de tre medarbejdere i teamet havde underskrevet. Derudover havde han selv afgivet forklaring.

Det stod dog over for de forklaringer, som fabrikschefen og produktionschefen havde afgivet, hvor de samstemmende forklarede, at medarbejderen brugte en halv dag om ugen på kontorarbejde, og at han resten af tiden havde udført almindeligt smedearbejde.

Derudover kom retten frem til, at medarbejderens arbejde ikke i væsentligt omfang havde bestået i at lede og føre tilsyn med de øvrige ansatte. Retten henførte medarbejderen under kategorien ”sjakbajs”, der ikke er omfattet af funktionærloven.

Virksomheden blev derfor frifundet for kravet om løn i et længere opsigelsesvarsel.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Retten i Helsingørs afgørelse af 28. april 2021 i sag nr. BS-15576/2020-HEL. Sagen er anket til landsretten.

DI's råd

Sagen viser, at det er medarbejderen, der skal bevise, at han er omfattet af funktionærloven, og at man godt kan være teamleder uden at være omfattet af funktionærloven.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter