Foto: Colourbox
21.09.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Usagligt at opsige portører for forkert håndtering af patienttransport

To portører blev opsagt, efter at de overlod ansvaret for transport af en patient til en anden afdeling. En faglig voldgift afgjorde, at opsigelsen ikke var saglig, og de to portører blev tilkendt godtgørelser på henholdsvis 92.000 kr. og 186.000 kr.

To portører havde været ansat på et hospital i henholdsvis 15 og 24 år.

Efter en omstrukturering, der indebar indførsel af serviceassistenter, som skulle overtage en række af portørernes arbejdsopgaver, opstod der forvirring om, hvem der havde ansvaret for at transportere en patient til scanning. 

Sygeplejersker måtte selv transportere patienten

En patient med hjertestop fik hjerte-lungeredning i 45 minutter og skulle efter genoplivning transporteres til CT-scanning.

De to portører, som havde varetaget genoplivningen, stod standby i et kvarter, hvis et nyt hjertestop skulle indtræffe.

Sygeplejerskerne og lægerne afgjorde, at patienten skulle CT-scannes, og de to portører overlod derfor arbejdet til serviceassistenter på røntgenafdelingen og forlod operationsstuen.

Dog skulle serviceassistenterne først hen til rummet, hvor patienten opholdt sig, og da sygeplejerskerne vurderede, at det ikke kunne vente, måtte de selv transportere patienten.

Tjenstlige samtaler og opsigelse

Portørerne aftalte med sundhedspersonalet, at de ville underrette deres leder om episoden, da de begge to var enige i, at forløbet ikke havde været optimalt.

Efterfølgende blev der afholdt tjenstlige samtaler med de to hjertestopportører, hvor de begge blev fritstillet og senere opsagt.

Opsigelserne var begrundet i, at de to hjertestopportører groft havde tilsidesat kravene til portører i udførelsen af akut transport.

Fejlbedømmelse ikke nok til fritstilling og opsigelse

Den faglige voldgiftskendelse afgjorde, at de to portører havde fejlbedømt, at patienten stadig var i en kritisk situation og ikke burde have forladt patienten.

Dommeren udtalte, at der ikke var tale om en grov tilsidesættelse af kravene til portører, men derimod en enkeltstående fejl efter mange års fejlfri indsats.

Arbejdsgiveren blev derfor idømt at betale en godtgørelse på henholdsvis tre og seks måneders løn til de to portører.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Faglig voldgift af 12.10.2020 i sag nr. FV 2020.355.

DI's råd

Denne sag viser, at det er vigtigt, at I er opmærksomme på, hvilken sanktion der er passende i en given situation.

I denne sag havde arbejdsgiveren gjort brug af en for hård sanktion – fritstilling og senere opsigelse – og burde i stedet have givet medarbejderne en advarsel eller påtale for den fejl, de havde begået.

Kontakt altid DI ved situationer, hvor I er i tvivl om, hvordan I bør håndtere medarbejdere, der har overtrådt retningslinjer eller på anden vis begået fejl.

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter