Foto: Getty Images
11.01.22 Vi rådgiver dig Nyheder

I orden at bortvise medarbejder, som ikke holdt sig til sandheden

En produktionsvirksomhed fik ved faglig voldgift medhold i, at det var berettiget at bortvise en medarbejder, som havde oplyst en forkert gåtid. Medarbejderen havde tidligere fået en advarsel for at give forkerte oplysninger.

Rapporten modsagde medarbejders forklaring

I 2020 fik en produktionsmedarbejder en advarsel for at have talt usandt. Medarbejderen havde opstartet et produktionsapparat og i den forbindelse glemt elementer inden opstart.

Da virksomheden konfronterede medarbejderen med fejlen, fastholdt han, at han ikke havde glemt noget. Dette på trods af, at virksomheden havde en opstartsrapport, der fortalte en anden historie.

Bortvist for usandheder om nøglekort og gåtid

Tre måneder senere oplyste medarbejderen til sin chef, at han havde glemt sit nøglekort. Nøglekortet blev brugt til at tjekke ind og ud samt at bevæge sig rundt på fabrikken.

Chefen bad ham om at sende en sms med hans komme- og gåtider. Medarbejderen sendte dagen efter en sms, hvor han oplyste, at han havde glemt sit kort og var gået kl. 20.30.

Da chefen en uge senere gennemgik tidsregistreringerne, kunne han se, at medarbejderen ikke kunne have arbejdet til kl. 20.30, da en anden medarbejder var på arbejde.

Han konfronterede medarbejderen med dette. Medarbejderen korrigerede sin gåtid til kl. 19.30 og oplyste, at det var en fejl. Virksomheden konstaterede herefter, at medarbejderen faktisk havde fundet sit nøglekort og brugt det hele arbejdsdagen. Medarbejderen havde dog ikke tjekket ud, da han gik.

Medarbejderen blev herefter bortvist for at have talt usandt omkring sin gåtid og for at have undladt at oplyse, at han havde fundet sit kort. Virksomheden lagde vægt på, at han kort tid før havde fået en advarsel for at tale usandt.

Berettiget at bortvise

Dommeren fandt, at det var berettiget at bortvise medarbejderen. Dommeren lagde vægt på, at produktionsvirksomheden fremstillede madvarer, og det derfor var afgørende, at der var tillid mellem ledelsen og medarbejderne.

På denne baggrund fandt dommeren efter en samlet vurdering, at forholdet omkring advarslen og forløbet med det glemte nøglekort medførte, at det var berettiget at bortvise medarbejderen.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgifts tilkendegivelse af 17. november 2021 i sag nr. FV 2021.372.

DI's råd

Sagen viser, at i visse tilfælde er en usandhed ikke kun det, man siger, men også det, man undlader at sige (den indirekte usandhed).

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter