Foto: Colourbox
03.01.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Opsagt på grund af nej til arbejdsfordeling

Efter reglerne om midlertidig arbejdsfordeling er det muligt for medarbejderne at sige nej til at deltage i arbejdsfordelingen. Derved beholder de deres fulde løn. Til gengæld kan virksomheden opsige de medarbejdere, der siger nej. En faglig voldgift har nu vist, at sådanne opsigelser ikke er begrundet i arbejdsmangel, men derimod det faktum, at medarbejderne sagde nej til at deltage i arbejdsfordelingen.

Gunstige fratrædelsesvilkår ved arbejdsmangel

En virksomhed havde som en del af sine overenskomster gunstige fratrædelsesordninger, hvis medarbejdere blev opsagt på grund af arbejdsmangel, herunder særlige fratrædelsesgodtgørelser, ekstra uddannelse og mulighed for fordelagtige medarbejderkøb.

Nej til at deltage i midlertidig arbejdsfordeling

Virksomheden benyttede sig, som følge af arbejdsmangel på grund af COVID-19-pandemien, af reglerne om midlertidig arbejdsfordeling. Efter disse regler kunne medarbejderne sige nej til at deltage, hvorved de bevarede deres fulde løn, men til gengæld kunne virksomheden opsige de pågældende medarbejdere.

Det valgte virksomheden at gøre, da en række medarbejdere ikke ønskede at gå ned i løn og derved deltage i arbejdsfordelingen.

Opsagt pga. arbejdsmangel?

Forbundet mente, at medarbejderne var opsagt på grund af arbejdsmangel, fordi de blev opsagt, efter at de takkede nej til at deltage i arbejdsfordeling. Derfor havde de krav på de gunstige fratrædelsesvilkår.

Virksomheden mente, at der var taget højde for arbejdsmanglen ved den etablerede arbejdsfordeling (som langt de fleste medarbejdere deltog i til nedsat løn), og at medarbejderne, der takkede nej (og derfor beholdt deres fulde løn), derfor ikke var opsagt på grund af arbejdsmangel, men blot fordi de sagde nej.

Virksomheden blev frifundet

Dommeren i den faglige voldgift var enig med virksomheden.

Hun udtalte, at virksomheden iværksatte arbejdsfordelingen, fordi man af driftsmæssige grunde havde behov at fastholde den arbejdsstyrke, som var tilbage, efter en sparerunde, og arbejdsfordelingens iværksættelse betød, at virksomheden ikke behøvede at foretage opsigelser på grund af dårlig økonomi. Der forelå dermed ikke en arbejdsmangel, som kunne begrunde opsigelser.

Hun nævnte også, at de medarbejdere, som ikke ønskede at indgå i arbejdsfordelingen, da heller ikke blev opsagt med henvisning til, at der forelå arbejdsmangel, men med henvisning til deres fravalg af at indgå i den varslede arbejdsfordeling, hvilket fremgår udtrykkeligt af deres opsigelsesbreve.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på afgørelse af 16. december 2021 i FV 2021-585.

DI's råd

Sagen viser, at når medarbejdere opsiges, fordi de siger nej til at deltage i arbejdsfordeling efter reglerne om midlertidig arbejdsfordeling, skal de ikke modtage de ekstra goder, som medarbejdere kan have krav på i henhold til overenskomster, lokalaftaler eller individuelle aftaler, når de opsiges på grund af arbejdsmangel.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter