Foto: Getty Images
24.05.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Beskæftigelsesministeriet udskyder implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

EU vedtog i juni 2019 et direktiv om arbejdsvilkår, som medfører ændringer i danske love og overenskomster. Fristen for implementering af direktivet er den 1. august 2022, men Beskæftigelsesministeriet har meddelt, at implementeringen er udskudt.

Direktivet udvider virksomhedernes pligt til at give medarbejdere oplysning om konkrete ansættelsesvilkår. Derudover indeholder det også, som noget helt nyt, en række mindstekrav til medarbejderes ansættelsesvilkår.

Fristen for implementering af direktivet er den 1. august 2022. Beskæftigelsesministeriet har imidlertid oplyst, at direktivet ikke vil blive implementeret rettidigt, da det endnu ikke har været muligt at opnå enighed om, hvordan direktivet skal implementeres i dansk ret.

Det er derfor fortsat uafklaret, hvordan direktivets bestemmelser konkret vil blive gennemført i dansk ret.

Forventet ikrafttrædelse efter nytår

Beskæftigelsesministeriet forventer at kunne fremsætte et lovforslag i efteråret 2022 med ikrafttrædelse den 1. januar 2023.

Virksomhederne bliver omfattet de danske regler, der gennemfører direktivet, ved lovens ikrafttrædelse. Det har derfor ikke konsekvenser for virksomhederne, at direktivet ikke bliver implementeret rettidigt.

DI følger arbejdet med lovimplementeringen og opdaterer hjemmesiden løbende, når der er nyt om direktivet og implementeringen heraf.

Du kan læse mere om indholdet af arbejdsvilkårsdirektivet her: Brevkassen: Hvad betyder direktivet om arbejdsvilkår for virksomheders ansættelseskontrakter? - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter