Foto: Colourbox
24.05.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Hold ferie, mens den optjenes

Medarbejdere kan godt gå på ferie, selv om nogle feriedage først optjenes i løbet af ferien.

Ikke al ferie var optjent endnu

En virksomhed varslede sidste år 3 ugers hovedferie i uge 29-30-31. Ferien sluttede altså 6. august. Men da medarbejderne gik på ferie i juli, var der kun 13 ½ optjente feriedage tilbage, og der skulle bruges 15 dage til de tre ugers ferie.

Ved udgangen af juli blev der optjent yderligere 2,08 feriedage, og altså nok til alle 15 dage.

Feriegodtgørelse to gange

Medarbejdernes forbund anlagde en voldgiftssag mod virksomheden.

Problemet var, at ikke alle feriepengene kunne hæves, før ferien begyndte. De sidste 1 ½ dags feriepenge kunne først hæves i august, efter at ferien var startet.

Derfor mente fagforeningen, at virksomheden skulle betale 1 ½ feriedag på forskud, da ferien begyndte.

Overenskomsten og forudbetaling

Virksomhedens overenskomst har en regel om påtvungen ferie, der ikke er optjent:

Virksomheden skal i videst muligt omfang sikre, at lønmodtageren har optjent betalt ferie til gode til alle de dage, virksomheden holder lukket. Gør virksomheden ikke dette, skal virksomheden betale medarbejderen løn for de pågældende dage. Lønnen beregnes på grundlag af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før virksomhedslukningen”.

Den regel, mente forbundet, måtte give medarbejderne ret til 1 ½ dags løn.

DI afviste kravet, da ferien jo blev optjent, og det eneste problem var, at medarbejderne i praksis skulle bede om feriepenge to gange.

Inden sagen nåede at komme for en dommer, opgav forbundet at føre den til ende, og kravet mod virksomheden bortfaldt derfor.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgiftssag FV2021.1083, som var anlagt af et forbund, men blev trukket tilbage.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheden godt kan varsle de sædvanlige 3 ugers ferie, også selv om en del af feriegodtgørelsen først kan hæves under ferien.

Det er godt i tråd med, at de overordnede principper og muligheder for at afvikle ferie er videreført i den nye ferielov, selv om loven nu bygger på samtidighed mellem optjening og afvikling.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter