Foto: Colourbox
23.06.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Aftale om løn under barsel på DA/FH-området

DA og FH har indgået en aftale om en overgangsordning om løn under barsel på overenskomstområdet. De nye regler vil have virkning fra den 2. august 2022.

De nye regler gælder fra 2. august 2022

Den nye barselslov træder i kraft 2. august 2022, og DA og FH har i den forbindelse indgået en aftale om en overgangsordning for løn under barsel på overenskomstområderne. De nye regler vil gælde for medarbejdere, der bliver forældre den 2. august 2022 eller senere.

Formålet er tilpasse de eksisterende barselsregler i overenskomsterne til de ændrede orlovsperioder i den nye barselslov.

Aftalen har virkning for alle overenskomster indgået mellem medlemmer af FH og medlemmer af DA, medmindre parterne selv har etableret en overgangsordning.

Hvad er nyt?

Overenskomsternes nuværende betalingsregler bliver justeret på følgende måde:

De 14 ugers barselsorlov med løn, som i de fleste overenskomster er tildelt mor, bliver justeret til 10 ugers barselsorlov, og 4 ugers øremærket forældreorlov. Det betyder, at mor samlet har ret til løn under 10 ugers barselsorlov og 9 ugers forældreorlov efter fødsel (inkl. de 5 ugers øremærket forældreorlov, der allerede er i overenskomsterne).

Resten af betalingsreglerne for fravær under graviditets-, fædreorlov, og forældreorlov ændres ikke.

For adoptanter justeres de nuværende regler med betaling, så der er ret til op til 10 ugers løn i de første 10 uger efter modtagelsen af barnet, under forudsætning af, at virksomheden er berettiget til barselsdagpengerefusion. De 4 overskydende uger med løn overføres til 4 ugers løn til ”mødre” under forældreorloven, hvilket betyder, at løn under forældreorlov vil følge samme regler som for biologiske forældre.

Overordnet set betyder aftalen, at der er samme antal ugers orlov med løn som efter de hidtidige regler, og fordelingen er også den samme. 

Se oversigt over de nye betalingsregler 

Industriens Overenskomster

DI og CO-industri er i gang med at indgå en overgangsordning på industriens overenskomster. Vi vil informere, så snart aftalen er endeligt på plads.

DA-FH Aftale om overgangsordning om betaling under orlov

Download

Oversigt over nye betalingsregler for overenskomster FH-DA

Download

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter