21.11.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Fortsat tiltagende lønudvikling inden for fremstilling

Lønudviklingen inden for fremstilling fortsætter med at stige. I årets tredje kvartal er lønstigningstakten tiltaget med 0,1 pct.-point og endte hermed på 2,6 pct.

Lønomkostningerne på DA-området stiger med 2,5 procent i 3. kvartal 2019. Lønstigningstakten tiltager dermed med 0,1 pct.-point i forhold til kvartalet før og lander på samme niveau som i årets første kvartal. Den svagt tiltagende lønudvikling for hele DA-området dækker over, at lønudviklingen tiltager med 0,1 pct.-point for alle tre hovedbrancher inden for DA-området.

Højere lønudvikling i udlandet

Den udenlandske lønudvikling inden for fremstilling var i 2. kvartal 2019 lavere end i Danmark, nemlig 2,1 pct. I de foregående tre kvartaler har den udenlandske lønudvikling været den samme som den danske. 

Tyskland 

I 2. kvartal 2019 lå den årlige tyske lønstigningstakt på 1,5 pct. inden for fremstilling, dvs.1 pct.-point lavere end lønstigningstakten i Danmark i samme kvartal.

Sverige

I Sverige blev den årlige lønstigningstakt 2,1 pct. i 2. kvartal 2019, hvilket er 0,4 pct.-point lavere end den danske lønstigningstakt i samme kvartal.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter