Getty Images

07.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Den danske lønudvikling ligger fortsat højere end i udlandet

Det er nu sjette kvartal i træk, at lønudviklingen i Danmark er højere end i udlandet. Det fremgår af den seneste Internationale Lønstatistik fra DA.

image3vra.png

Lønudviklingen i udlandet var 1,7 pct. i 3. kvartal 2020 inden for fremstilling, mens det tilsvarende tal for Danmark var 2,0 pct. i samme periode.Den udenlandske lønudvikling tiltog 0,2 pct.-point i forhold til 2. kvartal 2020 og indhentede derved lidt af det dyk, der har fundet sted over de forudgående ni kvartaler. Forskellen mellem den danske og den udenlandske lønudvikling har siden 2. kvartal 2019 frem til 3. kvartal 2020 ligget på mellem 0,1 pct.-point og 0,5 pct.-point inden for fremstilling.

Stor forskel på lønudviklingen

Der er stor forskel på lønudviklingen blandt Danmarks vigtigste samhandelslande inden for fremstilling. I Tyskland var lønudviklingen i 2. kvartal 2020 1,1 pct., hvilket igen er med til at holde den samlede lønudvikling i udlandet nede. I Sverige steg lønningerne i 3. kvartal 2020 med 0,2 pct. Dette skyldes primært, at de svenske overenskomstforhandlinger indenfor industrien først blev afsluttet i november 2020 og derfor ikke indgår i den målte lønudvikling før end i næste kvartal. I Storbritannien og Japan fortsætter lønudviklingen med at være negativ. Særligt i Japan hvor der i de seneste fem kvartaler blevet målt en negativ lønudvikling inden for fremstilling.  

imagehq0v.png
 

Lønudviklingen i byggeriet er også højere end i udlandet

Inden for byggeriet ligger den danske lønudvikling også højere end i udlandet. I 3. kvartal 2020 steg de danske lønninger med 2,4 pct., mens den samlede udenlandske lønudvikling inden for byggeriet steg 1,7 pct. Forskellen mellem den danske og den udenlandske lønudvikling er i de seneste to kvartaler tiltaget betydeligt inden for byggeriet.

imagedzcpo.png

I udlandet stiger lønningere mere inden for handel

I modsætning til fremstilling og byggeriet ligger lønudviklingen inden for handel højere i udlandet end i Danmark. I 3. kvartal 2020 var den danske lønudvikling 2,0 pct., mens den var 2,5 pct. i udlandet Siden 2. kvartal 2018 har den danske lønudvikling ligget under udlandets.

imagecuvhf.png

Læs mere

Lønudviklingen for de restende lande i den Internationale Lønstatistik kan findes her (medlemsinformation).
Næste offentliggørelse af International Lønstatistik (4. kvartal 2020) forventes primo marts 2021. 

 

 

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter