Foto: GettyImages

10.03.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Lønudviklingen i udlandet ligger fortsat under den danske

I udlandet steg lønningerne inden for fremstilling med 2,1 pct. fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019, hvilket er 0,4 pct.-point lavere end i Danmark. Det er nu tredje kvartal i træk, at den danske lønudvikling har været højere end udlandets inden for fremstilling. Det viser den seneste Internationale Lønstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening.

 

Blandt Danmarks vigtigste samhandelslande steg lønningerne i Tyskland 1,4 pct. i 3. kvartal 2019 inden for fremstilling. Siden 1. kvartal 2019 har den tyske lønudvikling været aftagende. I Sverige blev den årlige lønstigningstakt 1,8 pct. i 4. kvartal 2019, hvilket er 0,7 pct.-point lavere end den danske lønstigningstakt. I lighed med lønudviklingen i Tyskland har den svenske også været aftagende. Dette er medvirkende til, at den samlede udenlandske lønudvikling inden for fremstilling aftager betydeligt og fortsat ligger under den danske.

Generelt aftagende lønudvikling inden for bygge og anlæg

I udlandet er lønstigningstakten inden for bygge og anlæg generelt aftaget fra 3,2 pct. i 2. kvartal 2019 til 2,5 pct. i 4. kvartal 2019. Samme billede gør sig gældende i Danmark, hvor lønudviklingen siden 1. kvartal 2019 har været svagt aftagende. Også inden for bygge og anlæg er det udviklingen i de tyske og svenske lønstigningstakter, der trækker lønudviklingen i udlandet ned. Fra 3. til 4. kvartal 2019 aftog den svenske lønudvikling inden for bygge og anlæg fra 2,2 pct. til 1,1 pct., mens lønudviklingen i Tyskland aftog med 0,1 pct.-point fra 2. kvartal 2019 til 3. kvartal 2019. 

Fortsat højere lønstigninger i udlandet end i Danmark inden for handel

Lønningerne stiger fortsat mere i udlandet end i Danmark inden for handel. I 2017 og frem til 1. kvartal 2018 var lønudviklingen i udlandet lavere end i Danmark inden for handel. Siden 2. kvartal 2018 er lønningerne dog steget hurtigere i udlandet. Forskellen i de årlige stigningstakter inden for handel er dog aftagende. I 4. kvartal 2019 lå den udenlandske lønudvikling inden for handel 0,2 pct.-point højere end den danske.

 

Højeste lønstigning i Polen, negativ lønudvikling i Japan

Blandt de 14 lande, som er med i DA's Internationale Lønstatistik, havde Polen med en årlig lønstigningstakt på 7,3 pct. den højeste lønstigningstakt inden for fremstilling. I Japan har man nu i de seneste to kvartaler oplevet en negativ lønudvikling.

Yderligere oplysninger

Lønudviklingen for de resterende lande i den Internationale Lønstatistik kan findes her (medlemsinformation). 

Se mere

Sammenlign leveomkostninger i andre lande:
Monthly Bulletin of Statistics Online

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter