Foto: Getty Images
18.08.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Markant fald i lønomkostningerne

Lønudviklingen aftog kraftigt i 2. kvartal 2020. Inden for fremstillingsvirksomhed steg lønomkostningerne med 1,6 pct. i årets andet kvartal, hvilket er 0,8 pct.-point lavere end kvartalet før. Dette er det største fald siden finanskrisen i 2009 og afspejler blandet andet den situation, COVID-19 har efterladt virksomhederne i.

Samme udvikling ses på DA-området. Her aftager lønudviklingen fra 2,5 pct. i 1. kvartal 2020 til 1,8 pct. i 2. kvartal 2020.

Den aftagende lønudvikling ses på tværs af alle brancher. Statistikken viser også, at funktionærernes lønudvikling aftog mere end arbejdernes på DA-området.

I 2. kvartal 2020 steg funktionærernes lønomkostninger med 1,7 pct., hvilket er 0,9 pct.-point lavere end kvartalet før.

For arbejdere aftog lønudviklingen i 2. kvartal 2020 med 0,5 pct.-point og endte herved på 1,8 pct.

Opgørelsen er den første, som inkluderer udmøntningen af den seneste overenskomstfornyelse (OK2020). Dertil indeholder den også bidrag fra de lokale lønforhandlinger, som var afsluttet ved udgangen af maj måned.

Mange virksomheder har udskudt de lokale forhandlinger

Resultatet af de lokale lønforhandlinger viser dog, at COVID-19 situationen har påvirket lønudviklingen i 2. kvartal 2020, blandet andet ved, at en stor del af virksomhederne har valgt at udskyde de lokale lønforhandlinger til senere på året.

Ydermere har en historisk høj andel af virksomhederne valgt ikke at regulere deres medarbejderes løn. Dertil kommer effekter af midlertidige aftaler om lønnedgang for flere medarbejdergrupper. Alt dette er med til at dæmpe udviklingen i lønomkostningerne i 2. kvartal 2020.

DI opgør løbende udviklingen i de lokale lønforhandlinger og følger lønudviklingen blandt Danmarks vigtigste samhandelslande. Følg med på di.dk.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter