Foto: Getty Image

27.01.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Indberet lønsummer til industriens uddannelsesfonde inden 1. marts 2020

Virksomheder omfattet af industriens overenskomster skal inden den 1. marts 2020 have indberettet virksomhedens lønsum for overenskomstdækkede medarbejdere til Industriens Pensions Service. Det er brud på overenskomsterne, hvis lønsummen ikke er indberettet senest den 1. marts 2020.

Pligt til at indberette for medarbejdere under industriens overenskomster

Indberetning af lønsummer for overenskomstdækkede medarbejdere til Industriens Pensions Service bruges til at beregne virksomhedens bidrag til uddannelsesfondene.

Pligten til at indberette og indbetale følger af overenskomsterne, og virksomheder har derfor pligt til at indberette lønsummer for 2019 senest den 1. marts 2020.

Industriens Pensions Service åbner for indberetning den 31. januar 2020, og alle virksomheder, der skal indberette, vil i virksomhedens e-Boks modtage besked herom.

Industriens Overenskomst

Der er ikke pligt til at indberette lønsum for medarbejdere, der får deres pension indbetalt til Industriens Pension.

Hvis virksomheden derimod indbetaler til en anden virksomhedspensionsordning for overenskomstdækkede medarbejdere, skal der ske indberetning af lønsummerne til Industriens Pensions Service.

Hvis virksomheden ikke har haft medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst i indberetningsåret, skal I foretage en nul-indberetning.

Industriens Funktionæroverenskomst

Virksomhederne skal indberette årslønsummer for medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Dette gælder som udgangspunkt virksomhedens evt. ansatte teknikere.

Hvis virksomheden har tiltrådt Industriens Funktionæroverenskomst for handels- og kontoransatte og/eller laboranter, skal I også indberette lønsum for disse medarbejdere.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvilke medarbejdere der er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

Hvis virksomheden ikke har haft medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst i indberetningsåret, skal I foretage en nul-indberetning.

Større bidrag eller bod ved for sen eller manglende indberetning

Hvis I ikke indberetter lønsum eller indberetter lønsum for sent, vil jeres seneste indberettede lønsum blive opskrevet med 25 pct. Dette vil også medføre, at I skal betale et tilsvarende større bidrag.

Manglende eller for sen indberetning er et brud på overenskomsten. Derfor kan dette også medføre betaling af en bod for virksomheden.

Efterfølgende ændringer af lønsummer kan også udgøre brud på overenskomsten.

Det er derfor meget vigtigt, at I sikrer jer, at I indberetter de korrekte lønsummer på de korrekte overenskomster.

Indberet via hjemmeside fra den 30. januar 2020

Indberetning skal foretages på industrienspensionservice.dk. Dette gælder også indberetning af nul-lønsummer.

Hjemmesiden åbnes den 30. januar 2020.

Sidste frist for indberetning er den 1. marts 2020.

Alle spørgsmål til selve indberetningen kan rettes til Industriens Pensions Service på mail ipservice@ipf.dk eller telefon 70 23 95 96.

Betaling af bidrag

Bidragene til industriens uddannelsesfonde bliver beregnet som en procentsats af den indberettede pensionsgivende lønsum for medarbejdere, der er ansat på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Bidragene bliver opkrævet i henholdsvis marts og august 2020.

Fristen herfor er henholdsvis den 10. april 2020 og den10. september 2020 eller følgende hverdag.

Oplysninger om, hvordan virksomheden tilmelder sig til e-Boks, fremgår af Industriens Pensions Services hjemmeside.

Industriens uddannelsesfonde

Industriens uddannelsesfonde dækker over Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond og Industriens Kompetenceudviklingsfond.

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) er stiftet af CO-industri og DI. Fonden støtter kompetenceudvikling af industriens medarbejdere. Du kan læse mere om IKUF her.

Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond (IUS) er ligeledes etableret af CO-industri og DI. Fonden har til formål at styrke uddannelse og samarbejde inden for industrien. Du kan læse mere om IUS her.

Ud over bidrag til industriens uddannelsesfonde dækker opkrævningen fra Industriens Pension Service også bidrag til DA/LO Udviklingsfonden. Fonden har til formål at sikre en fortsat udvikling af den danske model med vægt på en fleksibel overenskomstregulering, kombineret med trygge rammer for lønmodtagernes omstilling og mobilitet. Du kan læse mere om DA/LO Udviklingsfonden her.

Vigtige datoer i forhold til industriens uddannelsesfonde

1. marts – frist for indberetning af årslønsum for det foregående år

10. april – frist for indbetaling af bidrag (Rate 1)

10. september – frist for indbetaling af bidrag (Rate 2)

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter