Foto: Colourbox
24.11.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Omlægning af Praktikplads-AUB og nedsat AUB-bidrag

Der sker en omlægning af Praktikplads-AUB-ordningen, så der fra 2021 udbetales et nyt elevtilskud til de virksomheder, der opfylder deres måltal. Samtidig sikres den økonomiske balance i ordningen. Det blev aftalt i trepartsaftalen, der blev indgået 21. november 2020. (Opdateret  7. december 2020)

Forenkling: Elevtilskud erstatter praktikbonus og nedsat bidrag

Det nye elevtilskud betyder en forenkling af Praktikplads-AUB, da en række separate tilskud samles til et variabelt elevtilskud til de virksomheder, der opfylder deres måltal. Det vil sige, at praktikbonussen og det nedsatte bidrag pr. medarbejder med erhvervsuddannelse som højeste uddannelse erstattes af det nye elevtilskud.

Elevtilskuddet vil blive udbetalt pr. praktikårselev, og tilskuddets størrelse bliver afstemt med indtægterne fra merbidrag fra virksomheder, der ikke har opfyldt deres måltal.

Dette skal sikre den økonomiske balance i ordningen efter flere år med betydelige underskud. Aftalen sikrer desuden, at underskuddet i 2020 for en stor del bliver finansieret af et særtilskud på 90 pct. af underskuddet, så virksomhederne ikke kommer til at opleve den fulde ekstraopkrævning.

Merbidrag og niveau for måltal fastholdes

Aftalen betyder, at det gældende merbidrag og niveau for måltal for lærepladser i virksomhederne fastholdes.

Ændringerne i Praktikplads-AUB forventes at træde i kraft fra 1. januar 2021.

Nedsat AUB-bidrag

Virksomhedernes ordinære AUB-bidrag nedsættes, så der fremover alene opkræves et bidrag, der svarer til udgifterne i ordningen. Dermed ophører den overbudgettering i AUB-ordningen, som længe har været gældende. 

Fordelsbonus afskaffes fra 2022

Med nye tiltag, som skal sikre, at antallet og formidlingen af lærepladser øges, afskaffes fordelsuddannelsesordningen pr. 1. januar 2022. Dermed bortfalder fordelsbonussen også, og det betyder, at der ikke bliver udbetalt bonus i 2022 for de uddannelser, der er udpeget til fordelsuddannelser i 2021.

Trepartsaftalen – opfølgning på aftale fra maj 2020

Trepartsaftalen, som de ovenstående elementer er en del af, er en opfølgning på trepartsaftalen fra maj 2020, som fordelte 5,4 mia. kr. fra AUB til blandt andet nedsættelse af AUB-bidraget i 2020 og et ekstraordinært løntilskud til virksomheder, der ansætter elever og lærlinge i 2020.

Den nye trepartsaftale om flere lærepladser og ansvar, der blev indgået 21. november 2020 mellem regeringen, DA og FH, skal sikre flere lærepladser og kvalitet i erhvervsuddannelserne og fordeler 500 mio. kr. til formålet.

Læs mere

Korte aftaler med lærlinge og elever begrænses fra 2022

AUB-refusion til lærlinge og elever i 2021

Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar

AUB-midler tilbage til virksomhederne (Trepartsaftale fra maj 2020)

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter