Foto: Getty Images

14.04.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Frist for betaling til Industriens Uddannelsesfonde den 11. maj 2020

Virksomheder omfattet af Industriens Overenskomster har i uge 14 modtaget en opkrævning til Industriens Uddannelsesfonde. Opkrævningen er rate 1 af lønsum 2019. Sidste frist for indbetaling er den 11. maj 2020

Betaling til Industriens Uddannelsesfonde følger af Industriens Overenskomster, og manglende eller for sen indbetaling er et brud på overenskomsten. Derfor kan manglende eller for sen indbetaling medføre en bod for virksomheden.

Frist for indbetaling

Industriens Uddannelsesfonde administreres af Industriens Pension Service (IPS), og bidragene bliver opkrævet i henholdsvis april og september på baggrund af den indberetning, der hvert år skal ske senest den 1. marts.

Betalingsfristen for opkrævningen, der er udsendt i uge 14, og som vedrører 2. halvår 2019, er den 11. maj 2020.

Opkrævningen sendes til virksomhedens e-Boks, såfremt virksomheden aktivt har tilmeldt sig post fra Industriens Pension Service. Har virksomheden ikke tilmeldt sig post fra Industriens Pension Service, vil virksomheden modtage opkrævningen med almindelig post.

Oplysninger om, hvordan man tilmelder til e-Boks, fremgår af Industriens Pension Services hjemmeside

Det er muligt at tilmelde opkrævninger fra Industriens Pension Service til Betalingsservice. Hvis virksomheden allerede er tilmeldt Betalingsservice, vil virksomheden fortsat modtage opkrævninger gennem Betalingsservice.

Nyt navn, samme opkrævningsperiode

Opkrævningerne, der er sendt ud i uge 14, er beregnet på baggrund af jeres lønsummer for 2019 og hedder derfor ”Rate 1 lønsum 2019”. Den dækker perioden 1/7-2019 til 31/12-2019.

Næste opkrævning udsendes i august og vil ligeledes være beregnet på baggrund af jeres lønsummer for 2019. Den hedder derfor ”Rate 2 lønsum 2019” og dækker perioden 1/1-2020 til 30/6-2020.

Læs mere på Industriens Pension Services hjemmeside

Bodens størrelse ved manglende eller for sen indbetaling

Boden ved et forlig i forbindelse med for sen eller manglende betaling udgør i første omgang 20 % af det skyldige beløb eller mindst 2.000 kr., 4.000 kr. eller 6.500 kr., afhængigt af om det er 1., 2. eller 3. gang, at virksomheden foretager for sen eller manglende indberetning eller indbetaling til Industriens Uddannelsesfonde.

Hvor sagen ikke kan løses ved forlig, vil virksomheden blive mødt med et skærpet krav om bod.

Industriens Uddannelsesfonde

Bidragene til Industriens Uddannelsesfonde bliver beregnet som en procentsats af den indberettede pensionsgivende lønsum for medarbejdere, der er ansat på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Industriens Uddannelsesfonde dækker over Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond og Industriens Kompetenceudviklingsfond.

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) er stiftet af CO-industri og DI. Fonden støtter kompetenceudvikling af industriens medarbejdere.

Læs mere om IKUF

Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond (IUS) er ligeledes etableret af CO-industri og DI. Fonden har til formål at styrke uddannelse og samarbejde inden for industrien.

Læs mere om IUS

Ud over bidrag til Industriens Uddannelsesfonde dækker opkrævningen fra Industriens Pension Service også bidrag til DA/LO Udviklingsfonden. Fonden har til formål at sikre en fortsat udvikling af den danske model med vægt på en fleksibel overenskomstregulering, kombineret med trygge rammer for lønmodtagernes omstilling og mobilitet.

Læs mere om DA/LO Udviklingsfonden.

Spørgsmål til indberetning eller indbetaling

Hvis du har spørgsmål til indberetning eller indbetaling til Industriens Uddannelsesfonde, bedes du kontakte Industriens Pension Service på telefon 70 23 95 96 eller mail ipservice@ipf.dk

Lære mere om Industriens Pension Service.

 

 

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter