Foto: Colourbox
25.01.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Indberet lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde inden 1. marts

Virksomheder omfattet af Industriens Overenskomster skal inden den 1. marts 2021 indberette virksomhedens lønsum for overenskomstdækkede medarbejdere til Industriens Pension Service. Det er brud på overenskomsterne, hvis lønsummen ikke er indberettet, inden fristen udløber.

Pligt til at indberette for medarbejdere under Industriens Overenskomster

Indberetning af lønsummer for overenskomstdækkede medarbejdere til Industriens Pension Service bruges til at beregne virksomhedens bidrag til uddannelsesfondene.

Pligten til at indberette og indbetale til uddannelsesfondene følger af overenskomsterne, og I har derfor pligt til at indberette lønsummer senest den 1. marts 2021.

Industriens Pension Service åbner for indberetning den 30. januar 2021, og alle virksomheder vil i virksomhedens e-Boks modtage besked herom.

Oplysninger om, hvordan man tilmelder til e-Boks, fremgår af Industriens Pension Services hjemmeside.

Industriens Overenskomst

Der er ikke pligt til at indberette lønsum for medarbejdere, der får deres pension indbetalt til Industriens Pension, idet Industriens Pension Service - for disse medarbejdere - får lønsummen oplyst af Industriens Pension.

Hvor virksomheden indbetaler til en anden virksomhedspensionsordning for overenskomstdækkede medarbejdere, skal der ske indberetning af lønsummerne til Industriens Pension Service.

Hvis der ikke har været medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst i indberetningsåret, skal der foretages en nul-indberetning.

Industriens Funktionæroverenskomst

Virksomhederne skal indberette lønsummer for medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Dette gælder som udgangspunkt virksomhedens evt. ansatte teknikere, men hvor Industriens Funktionæroverenskomst er tiltrådt for handels- og kontoransatte og/eller laboranter, vil der også skulle ske indberetning for disse medarbejdere.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvilke medarbejdere der er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

Hvis der ikke har været medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst i indberetningsåret, skal der foretages en nul-indberetning.

Større bidrag eller bod ved for sen eller manglende indberetning

Hvis I ikke indberetter lønsum eller indberetter lønsum for sent, vil jeres seneste indberettede lønsum blive opskrevet med 25 pct. og blive brugt som nyt beregningsgrundlag. Dette vil også medføre, at I skal betale et tilsvarende større bidrag.

Manglende eller for sen indberetning er et brud på overenskomsten. Derfor kan dette også medføre betaling af en bod for virksomheden. Efterfølgende ændringer af lønsummer kan også udgøre brud på overenskomsten.

Det er derfor meget vigtigt, at I sikrer jer, at I indberetter de korrekte lønsummer på de korrekte overenskomster.

Indberet via hjemmeside

Indberetning skal foretages på www.industrienspensionservice.dk. Dette gælder også indberetning af nul-lønsummer.

Hjemmesiden åbnes den 30. januar 2021. Sidste frist for indberetning er den 1. marts 2021.

Alle spørgsmål til selve indberetningen kan rettes til Industriens Pension Service på mail ipservice@ipf.dk eller telefon 70 23 95 96.

Betaling af bidrag

Bidragene til Industriens Uddannelsesfonde bliver beregnet som en procentsats af den indberettede pensionsgivende lønsum for medarbejdere, der er ansat på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Bidragene bliver opkrævet i henholdsvis april og september 2021. Fristen herfor er henholdsvis den 10. april 2021 og den 10. september 2021 eller følgende hverdag.

Industriens Uddannelsesfonde

Industriens Uddannelsesfonde dækker over Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond og Industriens Kompetenceudviklingsfond.

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) er stiftet af CO-industri og DI. Fonden støtter kompetenceudvikling af industriens medarbejdere. Du kan læse mere om IKUF her: https://www.ikuf.dk/

Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond (IUS) er ligeledes etableret af CO-industri og DI. Fonden har til formål at styrke uddannelse og samarbejde inden for industrien. Du kan læse mere om IUS her.

Ud over bidrag til Industriens Uddannelsesfonde dækker opkrævningen fra Industriens Pension Service også bidrag til DA/LO Udviklingsfonden.

Fonden har til formål at sikre en fortsat udvikling af den danske model med vægt på en fleksibel overenskomstregulering, kombineret med trygge rammer for lønmodtagernes omstilling og mobilitet.

Du kan læse mere om DA/LO Udviklingsfonden her: https://www.da-lo.dk/omfonden/midlernes-anvendelse/

Vigtige datoer

Den 1. marts – frist for indberetning af lønsum for det foregående år

Den 10. april – frist for indbetaling af bidrag

Den 10. september – frist for indbetaling af bidrag

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter