Foto: Colourbox
06.04.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Opkrævning til Industriens Uddannelsesfonde er på vej

Virksomheder omfattet af Industriens Overenskomster skal betale til Industriens Uddannelsesfonde. Opkrævningen vedrører 2. halvår 2020. Sidste frist for indbetaling er den 12. april 2021.

Betaling til Industriens Uddannelsesfonde følger af Industriens Overenskomster, og manglende eller for sen indbetaling er et brud på overenskomsten. Derfor kan manglende eller for sen indbetaling medføre en bod for virksomheden.

Frist for indbetaling

Industriens Uddannelsesfonde administreres af Industriens Pension Service (IPS), og bidragene bliver opkrævet i henholdsvis april og september på baggrund af den indberetning, der hvert år skal ske senest den 1. marts.

Opkrævningen sendes til virksomhedens e-Boks, såfremt virksomheden aktivt har tilmeldt sig post fra Industriens Pension Service. Har virksomheden ikke tilmeldt sig post fra Industriens Pension Service, vil virksomheden modtage opkrævningen med almindelig post.

Det er muligt at tilmelde opkrævninger fra Industriens Pension Service til Betalingsservice. Hvis virksomheden allerede er tilmeldt Betalingsservice, vil virksomheden fortsat modtage opkrævninger gennem Betalingsservice.

Bodens størrelse ved manglende eller for sen indbetaling

Boden ved et forlig i forbindelse med for sen eller manglende betaling udgør i første omgang 20 pct. af det skyldige beløb eller mindst 2.000 kr., 4.000 kr. eller 6.500 kr., afhængigt af om det er 1., 2. eller 3. gang, at virksomheden foretager for sen eller manglende indberetning eller indbetaling til Industriens Uddannelsesfonde.

Hvor sagen ikke kan løses ved forlig, vil virksomheden blive mødt med en skærpet krav om bod.

Industriens Uddannelsesfonde

Bidragene til Industriens Uddannelsesfonde bliver beregnet som en procentsats af den indberettede pensionsgivende lønsum for medarbejdere, der er ansat på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Industriens Uddannelsesfonde dækker over Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond og Industriens Kompetenceudviklingsfond.

Virksomheder (industrienspensionservice.dk)

Spørgsmål til indberetning eller indbetaling

Såfremt du har spørgsmål til indberetning eller indbetaling til Industriens Uddannelsesfonde, bedes du kontakte Industriens Pension Service på telefon 70 23 95 96 eller mail ipservice@ipf.dk

Du kan læse mere om Industriens Pension Service her: https://www.industrienspensionservice.dk/

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter