120-dagesreglen

Virksomheder kan i funktionærers og funktionærlignendes ansættelseskontrakter aftale en 120-dagesregel, som giver virksomheden mulighed for at opsige funktionæren med et forkortet varsel. Læs mere nedenfor.

En måneds opsigelsesvarsel ved 120 dages sygdom

Hvis en funktionær eller funktionærlignende medarbejder har fået løn under sygdom i 120 dage inden for 12 måneder, kan virksomheden efter 120-dagesreglen opsige funktionæren med en måneds varsel til en måneds udgang. Det gælder, uanset hvor længe funktionæren har været ansat.

120-dagesreglen skal være aftalt i kontrakten

Virksomheden kan kun anvende 120-dagesreglen, hvis reglen er aftalt skriftligt med den enkelte funktionær i ansættelseskontrakten.

Aftalen kan indgås såvel forud for som under ansættelsesforholdet.

Løn under sygdom i i alt 120 dage

Funktionæren skal have oppebåret sygeløn i 120 dage inden for 12 måneder. De 120 sygedage behøver ikke være i direkte forlængelse af hinanden. Efter 120-dagesreglen skal alle sygdomsperioder inden for 12 måneder tælles med.

Opsigelse skal ske i tilknytning til de 120 sygedage

Efter 120-dagesreglen skal virksomheden opsige funktionæren i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage. Opsigelse skal ske mellem den 121. og den 129. sygedag.

Det betyder, at virksomheden afskæres fra at bruge reglen, hvis funktionæren opsiges, når der er gået eksempelvis 131 sygedage. I så fald har funktionæren krav på sit almindelige opsigelsesvarsel.

Opsigelse skal ske, mens funktionæren er syg 

Det er en betingelse for at bruge 120-dagesreglen, at funktionæren er syg på tidspunktet for afgivelsen af opsigelsen.

Hvis funktionæren er deltidssygemeldt, betragtes funktionæren som sygemeldt og kan derfor opsiges efter 120-dagesreglen, selvom funktionæren opsiges på en dag, hvor funktionæren er på arbejde.

DI's 120-dagesberegner

Start

Skabeloner

FÅ SKRÆDDERSYET EN FUNKTIONÆRKONTRAKT

Hent
For medlemmer

I dybden med 120-dagesreglen

Få svar på, hvornår og for hvem 120-dagesreglen gælder, hvordan delvist fravær tæller, hvornår I skal aflevere opsigelsen, eller benyt DI’s 120-dagesberegner til at udregne medarbejderens sygefravær inden for de seneste 12 måneder.

Artikel opdateret den 01.01.21

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter