Fratrædelsesaftale

Virksomheden kan vælge at indgå en fratrædelsesaftale med medarbejderen i stedet for en opsigelse.

Når I vil slutte et ansættelsesforhold med en medarbejder, kan det i visse tilfælde være en god ide at indgå en fratrædelsesaftale.

Der kan være flere gode grunde til at vælge en fratrædelsesaftale  f.eks.:

  • Hvis I ønsker at undgå en opsigelse
  • Hvis I ønsker at behandle medarbejderen bedre, end reglerne tilsiger 
  • Hvis en opsigelse måske ikke er sagligt begrundet og I ønsker at undgå en sag
  • Hvis medarbejderen eller I  ønsker at fravige visse regler i lovgivningen

Fratrædelsesaftalens funktion

En fratrædelsesaftale skal gøre op med virksomhedens og medarbejderens mellemværender og skal indeholde en stillingtagen til samtlige udeståender. En fratrædelsesaftale kan medvirke til, at ansættelsesforholdet afsluttes på en god og værdig måde for begge parter.

Samtidig har virksomheden mulighed for bedre at sikre, at medarbejderen ikke efterfølgende rejser krav mod virksomheden. Dette kan ske ved at aftale en ”til fuld og endelig afgørelse” af ethvert krav i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør.

Derudover kan parterne i fratrædelsessituationen indgå aftaler, som fx fraviger længden på et opsigelsesvarsel efter funktionærloven. Vikårerne i en fratrædelsesaftale må dog ikke være urimelige. Aftalen skal være afbalanceret i forhold til de konkrete omstændigheder og de risici parterne står overfor.

Giv jer tid

Parterne skal give sig god tid til at drøfte indholdet af fratrædelsesaftalen, og DI anbefaler, at medarbejderen får tid til at overveje indholdet og drøfte aftalen med sin fagforening eller en anden rådgiver.

Skabeloner

Skabelon til fratrædelsesaftale

Hent

Fratrædelsesgodtgørelses-beregner

Klik her

Reglerne

Find regler relateret til fratrædelsesaftaler her:

Funktionærlovens § 21 (retsinformation.dk) Aftalelovens § 36 (retsinformation.dk)
For medlemmer

I dybden med fratrædelsesaftaler

Få svar på, hvad I kan aftale i en fratrædelsesaftale, hvad der skal stå i den, om I kan indsætte en fortrolighedsklausul, og hvad der sker, hvis medarbejderen bryder en fortrolighedsklausul – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 02.02.21

Se også

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter