G-dage

Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse og har arbejdet mindst to uger inden for de sidste fire uger, har krav på to G-dage. Dette er en arbejdsgivergodtgørelse for medarbejderens 1. og 2. ledighedsdag, efter denne er fratrådt.

G-dage er en betegnelse for de to første ledighedsdage, efter en medarbejder er fratrådt, og hvor medarbejderen har ret til en arbejdsgivergodtgørelse.

Når en medarbejder bliver opsagt eller hjemsendt og er ledig de første to dage efter fratrædelsen, skal virksomheden betale disse G-dage til medarbejderen.

Der er to betingelser for at få udbetalt G-dage

  • Medarbejderen skal være medlem af en A-kasse
  • Medarbejderen skal inden for de sidste 4 uger før fratræden have arbejdet i, hvad der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i mindst to uger.

Satsen for G-dage

Er medarbejderen ledig mere end 4 timer pr. dag betaler virksomheden 892,- kr. pr. dag.

Hvis medarbejderen er ledig 4 timer eller derunder på de to dage, betales der 446,- kr. pr. dag. 

Undtagelser for betaling af G-dage

Medarbejderen er ikke berettiget til G-dage, hvis medarbejderen:

  • selv siger op 
  • er i arbejde på de to ledighedsdage
  • er sygemeldt de to ledighedsdage (det er status på ledighedsdagene, som er gældende – medarbejderen er stadig berettiget G-dage, hvis han/hun f.eks. er opsagt på grund af for meget fravær i forbindelse med sygdom)
  • holder ferie de to ledighedsdage
  • selv er skyld i opsigelsen. 

Skabeloner

TRO- OG LOVEERKLÆRING VED DAGPENGEGODTGØRELSE FOR G-DAGE

Hent

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

For medlemmer

I dybden med G-dage

Få svar på, hvornår I skal betale G-dagene til medarbejderen, hvornår I ikke skal betale, fordi medarbejderen selv er skyld i sin ledighed, og om I er forpligtede til at betale G-dage flere gange til en medarbejder – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 20.01.21

Se også

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter