Hvad er en sympatikonflikt?

Når et forbund indleder konflikt imod en virksomhed for at få virksomheden overenskomstdækket, så kan forbundet benytte en række konfliktmidler overfor virksomheden. Et af de mest vidtgående af disse er sympatikonflikten.

Under en sympatikonflikt må medarbejdere på andre virksomheder, som er medlem af samme hovedforbund ikke udføre noget arbejde, der relaterer sig til, eller er bestemt til brug for, den konfliktramte virksomhed. Derudover må medarbejdere på DI's medlemsvirksomheder ikke udføre arbejde på eller bestemt for bygge- eller arbejdspladser, hvor den berørte virksomhed udfører arbejde.

Hvis virksomheden alligevel pålægger en medarbejder dette, så vil det være i strid med hovedaftalen og vil kunne udløse bodsansvar. Det er derfor vigtigt for virksomhederne at orientere sig om hvilke virksomheder, som er ramt af en sympatikonflikt.

Igangværende sympatikonflikter

Hold jer orienteret om hvilke virksomheder der er ramt af sympatikonflikter.

Gå i dybden

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter