Lederaftalen

Ledere er dækket af Lederaftalen, hvis virksomheden er medlem af DI, og lederen er medlem af enten Lederne, Maskinmestrenes Forening eller Dansk Formands Forening og samtidig er leder eller betroet i Lederaftalens forstand.

Lederaftalen er en kollektiv aftale indgået mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Lederne, Maskinmestrenes Forening og Dansk Formands Forening.

Lederaftalen indeholder bl.a. regler om:

  • ansættelsesvilkår
  • oplysningspligt
  • uddannelsesplan
  • fratrædelsesgodtgørelse
  • valg af talsmand for lederne.

Medarbejdere omfattet af Lederaftalen

En medarbejder er omfattet af Lederaftalen, hvis I er medlem af DI, og medarbejderen er medlem af enten Lederne, Maskinmestrenes Forening eller Dansk Formands Forening. Medarbejderen skal endvidere være ”leder” eller ”betroet” i Lederaftalens forstand, hvilket vil sige, at medarbejderen:

  • helt eller delvist har ret til at lede og fordele arbejdet
  • har dispositionsret eller andre beføjelser, som forpligter jeres virksomhed  
  • udfører arbejdsfunktioner, der er forbundet med et særligt ansvar på grund af arbejdsopgavernes karakter, og som aftalens parter af den grund er enige om er omfattet af Lederaftalen. 

Direktører, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er ikke omfattet af Lederaftalen.

Associerede virksomheder er ikke omfattet af Lederaftalen.

 

Overenskomster

Lederaftalen

Hent
For medlemmer

I dybden med lederaftalen

Få svar på, hvem og hvordan bliver omfattet af Lederaftalen samt hvilke gældende regler på området.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter