10.07.20

Opdateret med særlige ændringer

I dybden med arbejdstilladelser er opdateret med nyt svar på spørgsmålet "Hvem kan få arbejdstilladelse via positivlisten?

Positivlisten er en liste af erhverv, hvor der er mangel på arbejdskraft. Udlændinge, som kan arbejde i Danmark inden for et af disse erhverv, kan få en opholds- og arbejdstilladelse. Der findes to positivlister:

Positivlisten for højtuddannede

Listen er en særlig ordning for kvalificeret arbejdskraft, og der stilles typisk krav om en uddannelse på bachelorniveau eller højere.

For at en medarbejder kan arbejde i Danmark i et job omfattet af positivlisten, er det et krav, at medarbejderen har den rigtige uddannelsesmæssige baggrund. For eksempel skal en læge have en uddannelse inden for medicin, og lægen skal udføre arbejde, som hører til lægegerningen.

Positivlisten for faglærte

Pr. 1. juli 2020 er det også muligt at søge om arbejdstilladelse som faglærte på en særlig ordning.

For at få en tilladelse efter positivlisten for faglærte skal virksomheden leve op til kravene om praktikplads-AUB og opfylde måltallet for det antal elever, som virksomheden er pålagt at oplære. Det vil sige, at virksomheden ved tidspunktet for afgørelse om arbejdstilladelse skal have en måluddannelsesratio for det senest opgjorte bidragsår og ikke skulle betale merbidrag for det senest opgjorte bidragsår.

En forlængelse af en arbejdstilladelse forudsætter, at virksomheden ikke har skullet betale merbidrag for et af de seneste to opgjorte bidragsår.

Øvrige krav

For begge ordninger gælder et krav om, at medarbejderen er ansat efter sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår.

Hvis en medarbejder får opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten, er tilladelserne gyldige i den samme periode som vedkommendes ansættelseskontrakt, dog maksimalt fire år.  Opholds- og arbejdstilladelsen kan blive forlænget efter de fire år, hvis medarbejderen er ansat under de samme ansættelsesvilkår.

Læs mere

I dybden med arbejdstilladelser

Få svar på, hvem der har ansvaret for, at den udenlandske medarbejder arbejder lovligt i Danmark, hvilke myndigheder der behandler opholds- og arbejdstilladelse, hvordan virksomheden sikrer, at medarbejderen fra udlandet har en gyldig arbejdstilladelse i al den tid, medarbejderen er ansat i virksomheden, om der er forskel på et visum og en opholds- og arbejdstilladelse, hvem der kan få arbejdstilladelse via positivlisten, beløbsordningen, fast-track-ordningen, greencardordningen, gennem studie- og opholdstilladelse, etableringskort, montørreglen, som trainee eller via working holiday-ordningen – og meget mere.

For medlemmer

For medlemmer

Du skal være logget ind for at få adgang til siden

Log ind Opret bruger