10.10.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Anciennitetskrav skal være opfyldt inden første sygedag

SYGDOM. En medarbejder skal have opfyldt anciennitetskravet inden 1. sygedag, hvis medarbejderen skal have ret til sygeløn. Det afgjorde en faglig voldgift for nylig.

Medarbejder opfyldte ikke anciennitetskrav

En medarbejder på Træ- og Møbeloverenskomsten blev syg, men havde på 1. sygedag endnu ikke optjent 6 måneders anciennitet. Det opnåede han først i sygeperioden.

Forbundet mente, at medarbejderen havde ret til sygeløn fra det tidspunkt, hvor han havde optjent 6 måneders anciennitet, men det synspunkt var virksomheden ikke enig i.

De mente, at overenskomsten skulle forstås sådan, at medarbejderen skulle have optjent 6 måneders anciennitet inden første sygedag, hvis han skulle have ret til sygeløn.

Parterne kunne ikke blive enige, og sagen endte i en faglig voldgift.

Sagen blev indbragt for faglig voldgift

Under sagen argumenterede DI for, at en fortolkning af overenskomstbestemmelsen om sygeløn, overenskomstparternes forudsætninger, overenskomstens samspil med sygedagpengeloven og den ensartede praktisering af bestemmelsen om sygeløn siden 1993 alt sammen pegede i én retning – at virksomheden skulle frifindes.

Dommeren frifandt virksomheden, og virksomheden skulle ikke betale sygeløn til medarbejderen.

DI førte sagen for virksomheden. 
Nyheden er baseret på en tilkendegivelse af 13. september 2018 i faglig voldgiftssag (FV2018.0042).

di's råd

Sagen fastslår, at medarbejdere skal have opfyldt anciennitetskravet inden første sygedag, hvis de skal have ret til sygeløn efter Industriens Overenskomst, Træ- og Møbeloverenskomsten samt andre overenskomster på DI’s overenskomstområde med tilsvarende sygelønsbestemmelser.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret