24.10.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny EU-dom om afslag på social sikring i hjemlandet ved gentagne udstationeringer til samme arbejde i udlandet

UDSTATIONERING. En ny dom fra EU-Domstolen slår fast, at en udstationeret medarbejder, der afløser en anden udstationeret medarbejder, som arbejder for en anden arbejdsgiver, ikke kan opnå en attest A1 og derfor ikke kan få social sikring med fra hjemlandet. Domstolen udtalte i samme afgørelse, at en A1-attest fra et EU-land ikke kan erklæres ugyldig af en anden medlemsstat.

Udstationering

Reglerne for udstationering i EU findes i forordning 883/2004, der koordinerer, hvilket land en virksomhed skal betale sociale sikringsydelser til, og hvor en medarbejder kan opnå social sikring.

Udgangspunktet for reglerne om social sikring er, at en udsendt medarbejder kan forblive omfattet af udsenderlandets sociale sikring, hvis medarbejderen ikke bliver udsendt i mere end 24 måneder og ikke afløser en anden medarbejder, der udfører det samme arbejde.

Hvis en udstationeret medarbejder ikke opfylder betingelserne, vil han blive omfattet af reglerne om social sikring i arbejdslandet.

Den konkrete sag

Et østrigsk selskab, som solgte kvæg og kød, havde brug for ansatte, der kunne udføre kødopskæring på virksomhedens adresse i Østrig. Virksomheden indgik derfor en aftale med et ungarsk selskab om, at de skulle udstationere deres ansatte til Østrig.

Virksomheden valgte senere at lade aftalen om kødopskæring overgå til en anden ungarsk virksomhed.

De ungarske myndigheder udstedte i den forbindelse A1-attester til samtlige ungarske ansatte.

Dette, mente Østrig, var i strid med EU-retten, da de ungarske ansatte var udsendt til at afløse hinanden. Østrig bad EU-Domstolen om en nærmere fortolkning af, hvornår en ansat udsendes til at afløse en anden, og om Østrig havde mulighed for at underkende et andet lands A1-attest.

Dommen

Domstolen udtalte, at en udstationeret medarbejder er omfattet af social sikring i arbejdslandet, hvis han erstatter en anden udstationeret medarbejder, selv om medarbejderne ikke er udsendt af samme virksomhed.

Endvidere udtaler domstolen, at det var uden betydning, at de to ungarske selskaber havde organisatoriske og personlige forbindelser.

Domstolen udtalte i samme afgørelse, at A1-attest ikke kan kendes ugyldig af en anden medlemsstat.

Dommens betydning

Dommen har betydning for virksomheder, som skal have udstationeret ansatte. De skal således være opmærksomme på, om den udstationerede medarbejder afløser en anden medarbejder. Dette gælder også medarbejdere, som er ansat ved en anden arbejdsgiver.

Hvis dette er tilfældet, vil personen eksempelvis ikke kunne forblive omfattet af dansk social sikring. En dansk virksomhed vil således være nødsaget til at betale sociale sikringsbidrag i arbejdslandet.

Ligeledes er det værd at bemærke, at andre landes myndigheder ikke vil kunne anfægte en A1-attest udstedt her i Danmark. En A1-attest fra Danmark vil således have bindende virkning for alle medlemsstater.

DI var ikke involveret i sagen. 

di's råd

DI anbefaler, at virksomheder, der udstationerer medarbejdere til at udføre tjenesteydelser i et andet EU/EØS –land, spørger ind til, evt. ved deres kunde, om der tidligere har været udstationeret medarbejdere til at udføre det samme arbejde.

Hvis der tidligere har været andre tjenesteydere på samme arbejde, bør virksomheden undersøge, hvilke omkostninger til sociale sikringsbidrag virksomheden kan forvente til betaling i arbejdslandet og det samlede omkostningsniveau for at udføre opgaven.

DI anbefaler også, at virksomheden læser DI.dk om social sikring og de krav, der er for, at udstationerede medarbejderne kan være omfattet af social sikring i Danmark under en udstationering. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret