05.12.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Asbestarbejde giver ikke ret til dobbelt tillæg

OVERENSKOMST. En faglig voldgift har afgjort, at virksomheder efter Serviceoverenskomsten skal aflønne deres medarbejdere med normaltimeløn og asbesttillæg, når de udfører skadesservicearbejde omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om asbest. Medarbejderne har derudover krav på betaling af service- og anciennitetstillæg.

Medarbejderen krævede begge tillæg

En skadesservicemedarbejder påstod, at han skulle aflønnes med præstationsløn, skadesservicetillæg og asbesttillæg, når han udførte skadesservicearbejde, der samtidigt er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om asbest.

Ifølge medarbejderen kunne lønkravet blandt andet udledes af et gammelt forhandlingsprotokollat mellem DI og 3F. 

Virksomheden betalte normaltimeløn og asbesttillæg

Virksomheden havde betalt normaltimeløn og asbesttillæg for arbejdet. De fastholdt, at overenskomsten måtte forstås sådan, at denne aflønning både gælder for almindelige rengøringsmedarbejdere og skadesservicemedarbejdere.

Spørgsmålet i sagen var, hvordan Serviceoverenskomstens regel om betaling for asbestarbejde skulle forstås i sammenhæng med Særbestemmelserne om skadesservice m.v., herunder om der også skulle betales service- og anciennitetstillæg for dette arbejde.

Sagen endte ved en faglig voldgift.

Samme aflønning til alle

Dommeren nåede frem til, at skadesservicemedarbejdere, ligesom almindelige rengøringsmedarbejdere, kun har krav på betaling af normaltimeløn og asbesttillæg for asbestarbejde, selv om skadesservicemedarbejdere normalt aflønnes med præstationsløn og skadesservicetillæg for skadesservicearbejde.

Virksomheden blev derfor frifundet for at skulle betale skadesservicemedarbejderen et asbesttillæg oveni den almindelige skadesserviceaflønning.

I tråd med tidligere afgørelser om, hvornår der skal betales service- og anciennitetstillæg, nåede dommeren dog også frem til, at medarbejderen var berettiget til disse tillæg for de pågældende timer.

DI førte sagen for virksomheden. 

Læs mere

Overenskomster
Relateret