12.12.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Satser for sygedagpenge, g-dage m.m. 2019

BOGHOLDERI. Med virkning fra den 1. januar 2019 reguleres en række satser inden for det beskæftigelses- og uddannelsespolitiske område.

Følgende satser på beskæftigelsesområdet træder i kraft den 1. januar 2019:

G-dage

Hel godtgørelse                                                                          871 kr. pr. dag
Halv godtgørelse                                                                       436 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede                                                                     18.866 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede                                                                        12.577 kr. pr. md. 
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)   15.470 kr. pr. md. 
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)  13.489 kr. pr. md.  
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)    8.993 kr. pr. mnd.

50 pct.-satsen (ungesatsen)

Fuldtidsforsikrede                                                                     9.433 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede                                                                       6.289 kr. pr. md.

Efterløn

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)                                          17.168 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (91 pct. sats)                                             11.445 kr. pr. md.
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)                                       18.866 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede (100 pct. sats)                                          12.577 kr. pr. md.

Skattefri præmie, fuld tid                              13.584 kr. pr. portion

Fleksjob og ledighedsydelse

Flekslønstilskud:                                     18.489 kr. pr. måned
Ledighedsydelse (89 %):                         16.791 kr. pr. måned

Følgende satser på beskæftigelsesområdet træder i kraft den 7. januar 2019:

Dagpenge ved sygdom

Ugebeløb:                                     4.355,00 kr.
Timesats:                                         117,70 kr.

Ukendt arbejdstid (sygedagpengelovens § 47)
- Mænd:                                            207,17 kr.
- Kvinder:                                         187,09 kr.

Dagpenge ved barsel

Ugebeløb:                                     4.355 kr.
Timesats:                                      117,70 kr.

Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere

Optagelsesgrænse:                  7.621.250 kr.
Udelukkelsesgrænse:              9.406.800 kr.
Præmiesats:                                       0,74 pct.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) pr. 1. januar 2019

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning: 4.355 kr. pr. uge.

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau: 3.484 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser: 2.613 kr. pr. uge.

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

VEU-godtgørelse 4.355 kr. pr. uge.

Voksenlærling

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge: 5.150 kr.

Der kan være adgang til løntilskud i praktikperioden fra jobcenteret. Tilskuddet afhænger af personens uddannelsesbaggrund, eventuel forudgående ledighed og i visse tilfælde også af erhvervsuddannelsen.

Tilskuddet er betinget af, at der betales en overenskomstfastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til.

Kontakt jobcenteret for nærmere information om tilskuddets størrelse og information om, hvorvidt den aktuelle person opfylder kriterierne for støtte.

Elever

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

1. år                                      2.750 kr.
2. år                                      3.040 kr.
3. år                                      3.470 kr.
4. år                                      4.040 kr.
Voksen                                  5.150 kr.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Vær opmærksom på, at vi i perioden den 10. juli til og med 8. august lukker allerede kl. 15.00 om fredagen. 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret