15.08.18 Vi rådgiver dig Nyheder

EU-forslag om øremærket barsel til mænd

EU-forslag om et nyt direktiv om familie- og arbejdsliv kan medføre øremærket forældreorlov til mænd. Forslaget bliver fortsat behandlet.

EU er i gang med barselsdirektiv

EU-Kommissionen fremsatte den 26 april et forslag om et nyt direktiv om familie- og arbejdsliv. Efterfølgende er Rådet blevet enige om et kompromisforslag. Hvis forslaget bliver gennemført, vil det påvirke de danske regler om forældreorlov.

Øremærket barsel til mænd

Ifølge forslaget skal der indføres øremærket forældreorlov til begge  barnets forældre. Den øremærkede forældreorlov er i forslaget fastsat til at være 2 måneder for hver af barnets forældre.

Øremærket forældreorlov kan ikke overføres mellem barnets forældre. Det betyder, at hvis det ikke er muligt for den ene forældre at afholde forældreorloven, så vil den anden forældre ikke kunne afholde den i stedet. Retten til den ikke afholdte forældreorlov vil derfor falde bort.

Betalingsniveauet for den øremærkede forældreorlov skal ifølge forslaget fastsættes nationalt.

Ret til plejeorlov

Forslaget indeholder også, at medarbejdere har mulighed for at tage op til fem årlige plejeorlovsdage. Disse dage skal benyttes til at tage sig af nærtstående, som er syge. Disse plejeorlovsdage skal ifølge forslaget fra Rådet afholdes uden betaling.

Fortsat under behandling

Forslaget er ikke endeligt vedtaget og skal først behandles i EU-parlamentet efter sommerferien. Først hvis Kommissionen, Rådet og EU-parlamentet bliver enige, gennemføres forslaget.

DI mener

Ændring af DI mener den 31. januar 2020.

Det fremgik tidligere lidt firkantet, at DI ikke støttede direktivforslaget. Det synspunkt er nu modificeret og præciseret i følgende: 

DI mener, at en mere ligelig fordeling af barselsorloven mellem kvinder og mænd vil fremme mulighederne for mere kønsdiversitet i lederstillinger. Med EU-direktivet får fædre 2 måneders orlov, som er reserveret til dem. Det er godt for fædrene og muliggør, at mødre kan komme hurtigere tilbage og videreføre deres karriere.

Direktivet indfører nye rettigheder på EU-niveau, der hidtil har været reguleret i national lovgivning og overenskomster.

I langt de fleste danske overenskomster er der allerede indført regler om løn under forældreorlov til  forældrene. Det har overenskomstparterne aftalt sig frem til og igennem en årrække udvidet denne ret. 

Det er derfor vigtigt, at de ændringer, der skal laves i Danmark som konsekvens af direktivet, ikke skader de nuværende gode ordninger, vi har, eller fører til unødvendige byrder for virksomhederne.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Kompromisforslaget (europa.eu) - klik her

Kompromisforslaget (europa.eu) - klik her

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter