Modelfoto

19.09.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Kunne ikke afskediges trods uforsvarlig kørsel med truck

En stor virksomhed afskedigede en truckfører som følge af uforsvarlig kørsel med en truck. Medarbejderen, som havde mere end 30 års anciennitet, kunne ikke opsiges, da han burde være tilbudt en anden stilling.

 

Advarsel

Inden opsigelsen fik medarbejderen en advarsel, fordi han havde tilsidesat færdsels- og sikkerhedsreglerne på virksomheden. Han havde således ikke overholdt sin ubetingede vigepligt.

Et lille bump

Tre måneder efter advarslen opstod der en ny situation, nemlig at medarbejderen med vilje puffede til et foran holdende vogntog.

Medarbejderen oplyste under sagen, at han havde et tydeligt udsyn over området og kunne se, at der ikke var problemer med at køre frem.

Der var desuden en praksis mellem visse truckførere om at bruge puf som alternativ til at bruge bilens horn.

Ingen skade sket

Virksomheden oplyste i sagen, at man ikke havde kendskab til nogen praksis om at køre ind i hinanden. Hvis ledelsen havde kendt til sådanne puf, ville man have grebet ind.

Det kom under sagen desuden frem, at der ikke var sket nogen konkret skade ved puffet, hverken på medarbejdere, materiel eller produkter.

Virksomheden havde dog tidligere haft medarbejderen til samtaler i anledning af tilløb til ulykker, som var forekommet ved hans kørsel med trucken.

I opsigelsesperioden valgte virksomheden at flytte medarbejderen væk fra trucken og arbejde i et andet område af virksomheden. 

Kunne været flyttet til andet arbejde

Afskedigelsesnævnet gav medarbejderen medhold i, at opsigelsen var uberettiget.

Ganske vist var advarslen velbegrundet, men den efterfølgende opsigelse begrundet i et mindre skub kunne som følge af medarbejderens lange anciennitet ikke berettige til en opsigelse.

Hvis en opsigelse anses for uberettiget, vil Afskedigelsesnævnet ofte acceptere, at ansættelsesforholdet alligevel bringes til ophør, således at der i stedet tilkendes medarbejderen en godtgørelse for uberettiget opsigelse.

I denne situation fandt Afskedigelsesnævnet, at afskedigelsen skulle annulleres, da medarbejderen kunne flyttes til en afdeling i den store virksomhed, og derfor ikke længere skulle køre truck.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er skrevet på grundlag af Afskedigelsesnævnets afgørelse nr. 2018.0405.

DI's råd

Udgangspunktet for en virksomheds ønske om opsigelse som følge af mangelfuldt arbejde er, at en virksomhed skal give en advarsel om det uacceptable arbejde.

Hvis en medarbejder, på trods af advarslen, på ny laver en lignende forseelse, vil virksomheden som udgangspunkt kunne opsige medarbejderen som følge af den nye forseelse.

Afgørelsen viser dog også, at en virksomhed ikke kan opsige en medarbejder som følge af enhver forseelse i forlængelse af en advarsel. Det kræver en vis alvorlighed af forseelsen for, at der kan opsiges.

Ligeledes viser kendelsen, at Afskedigelsesnævnet undersøger, om forholdet mellem parterne reelt er ødelagt, og om der med den begrundelse kan gives en godtgørelse frem for at genansætte medarbejderen, når opsigelsen ikke var sagligt begrundet.  Navnlig i situationer hvor medarbejderen har meget lang anciennitet, og der er stillinger i virksomheden, som medarbejderen kan bestride, vil der være mulighed for, at en opsigelse underkendes.

Har du brug for hjælp?

 I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret