23.01.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Indmeldelse i DI betød, at offentlig overenskomst faldt bort

OVERENSKOMST. En offentlig ejet forsyningsvirksomhed meldte sig ind i DI. Arbejdsretten gav virksomheden medhold i, at de kunne opsige overenskomst for husassistenter uden at iværksætte en konflikt. Virksomheden kunne dog ikke frigøre sig for en overenskomst for kantineledere mv., som havde et andet fagligt gyldighedsområde end Industriens Overenskomst.

Indmeldelse i DI

Virksomheden meldte sig ind i DI Overenskomst 1 og opsagde sine hidtidige overenskomster indgået mellem FOA og KL, så den kun ville være omfattet af Industriens Overenskomst efter indmeldelsen.

Hovedaftalen

Hovedaftalens § 7, stk. 2 medfører, at en kollektiv overenskomst vedbliver at være gældende, selv om den er blevet opsagt.

Bestemmelsen opstiller to muligheder for at bringe overenskomsternes helt til ophør og dermed betingelserne for, hvornår for eksempel en virksomhed er helt frigjort fra overenskomsten.

Den ene mulighed er, at en anden overenskomst træder i stedet (simpel opsigelse). Den anden mulighed er at iværksætte arbejdsstandsning.

Formålet med denne ordning har fra gammel tid været at sikre, at kollektivt aftalte løn- og arbejdsvilkår ikke uden videre kunne bringes til ophør af en af overenskomstens parter.

FOA protesterede

FOA mente, at virksomheden ikke bare kunne opsige overenskomsterne, fordi de skiftede arbejdsgiverforening. FOA mente, at virksomheden skulle iværksætte en konflikt for at frigøre sig fra de gamle overenskomster. Simpel opsigelse af de gamle overenskomster var altså ikke nok.

Ikke krav om frigørelseskonflikter

Ifølge Arbejdsretten kunne FOA ikke kræve, at virksomheden skulle iværksætte en konflikt, når Industriens Overenskomst dækkede det samme arbejde som kantineassistentoverenskomsten. Overenskomsten for kantineassistenter var derfor bortfaldet ved simpel opsigelse.

Da Industriens Overenskomst imidlertid ikke dækker kantineledere, skulle Kantinelederoverenskomsten fortsat gælde.

DA førte sagen i Arbejdsretten på vegne af DI. 

DI'S RÅD

Dommen styrker virksomhedernes mulighed for at indmelde sig i en arbejdsgiverforening efter eget valg uden at skulle iværksætte en frigørelseskonflikt.

Sagen udvider desuden eksisterende praksis for uorganiserede arbejdsgivere til også at omfatte organiserede.

Relateret