30.01.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Pulje til lokalløn i Fællesoverenskomsten stiger

OVERENSKOMST. Lokallønspuljen i Fællesoverenskomsten stiger den 1. marts 2019 og giver mulighed for større løndifferentiering mellem medarbejderne.

Puljen stiger

Siden den 1. marts 2018 har man kunne aftale lokalløn efter Fællesoverenskomsten § 8, stk. 5 med tillidsrepræsentanten. Flere af DI’s medlemsvirksomheder har med succes gjort brug af denne mulighed.

Den 1. marts 2019 stiger lokallønspuljen fra 0,50 kr. til 1 kr. pr. arbejdstime, hvilket giver endnu bedre mulighed for at belønne de medarbejdere, der skaber størst værdi for virksomheden og dermed fremme virksomhedens konkurrenceevne.

Frist 1. marts 2019

Hvis I ønsker at gøre brug af muligheden for at etablere lokalløn i 2019, skal I inden den 1. marts 2019 sørge for at indgå en lokallønsaftale med jeres tillidsrepræsentant og varsle de berørte medarbejdere om, at der nu er indgået en lokallønsaftale.

DI har sammen med 3F Transportgruppen udarbejdet en kort pjece om lokalløn, hvor I kan læse nærmere om, hvordan man indgår lokalaftalen og hvilke forhold, der skal overvejes i processen, som I finder her. Det er op til hver enkelt virksomhed og tillidsrepræsentant at blive enige om de faktorer, der lægges til grund i en lokalaftale om lokalløn, men I kan finde en række eksempler i vejledningen, der kan tjene til inspiration.

Kontakt DI hvis I er i tvivl om de muligheder, som de nye regler om lokalløn giver jer. 

Relateret