Foto: Colourbox

03.11.19 Vi rådgiver dig Nyheder

HR-medarbejder var ikke arbejdsgiverens tillidsrepræsentant

En medarbejder i en HR-afdeling fungerede ikke som arbejdsgiverens tillidsrepræsentant og kunne derfor ikke holdes uden for overenskomsten. Det har Arbejdsretten slået fast i en ny dom.

Efter en tidligere bestemmelse i Hovedaftalen kan medarbejdere, der fungerer som arbejdsgivers tillidsrepræsentant, holdes uden for overenskomst.

Bestemmelsen blev ophævet i 2007, men arbejdsmarkedets parter var enige om, at ophævelsen af bestemmelsen ikke ændrede ved, at der måtte skelnes mellem arbejdsledere og almindelige medarbejdere.

Krav på pension og frivalg?

Sagen handlede om en HR-medarbejder, der havde titel af ”HR-konsulent/vagtplanlægger”. Medarbejderen varetog i den funktion en række administrative arbejdsopgaver, herunder vagtplanlægning og visse HR-opgaver, hvor medarbejderen blev bekendt med fortrolige oplysninger om andre medarbejderes personlige forhold.

På den baggrund havde arbejdsgiveren holdt medarbejderen ude af den overenskomst, der ellers dækkede funktionærerne i virksomheden.

Efter overenskomsten var der blandt andet krav på betaling af pension og fritvalg, og da medarbejderen blev opsagt, blev der rejst krav om efterbetaling heraf – 10 år tilbage i tid.

Arbejdsrettens vurdering

Sagen blev afgjort af Arbejdsretten, der slog fast, at de medarbejdere, der kan holdes uden for overenskomst, først og fremmest er arbejdsledere.

Dog kan andre end egentlige arbejdsledere også holdes uden for overenskomst, hvis de udfører arbejde af særlig betroet eller fortrolig karakter, eller udfører kontrol, tilsyn mv. i forhold til kollegerne.

På baggrund af de arbejdsopgaver, som medarbejderen udførte, kunne medarbejderen konkret ikke holdes uden for overenskomsten, da der ikke var ledelsesopgaver, og da hvervet ikke var af særlig fortrolig karakter.

Arbejdsretten gav derfor medarbejderen medhold i kravet på betaling af pension og fritvalg, men dog begrænset til fem år tilbage i tid, svarende til den almindelige forældelsesfrist i ansættelsesretlige sager.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens dom af 19. september 2019 i AR2019.0128.

DI's råd

Arbejdsrettens dom viser, at også andre end arbejdsledere kan holdes uden for overenskomst, hvis medarbejderen udfører arbejde af betroet eller fortrolig karakter. 

Det er dog en god idé at søge rådgivning hos DI, hvis der er tvivl om, hvorvidt virksomheden kan holde en medarbejder uden for overenskomst, da der efterfølgende kan opstå betydelige krav på efterbetaling af pension og fritvalg. 

Arbejdsretten slår fast i den forbindelse dog fast, at forældelsesfristen ikke suspenderes, og at der derfor indtræder den sædvanlige 5-årige forældelse.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret