Foto: Getty Images

10.12.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Syv chauffører blev virksomhedsoverdraget

Der var tale om virksomhedsoverdragelse, da syv ud af tolv chauffører overgik til en anden virksomhed og fortsatte med at køre de samme ruter i de samme biler for den samme kunde som før. Det har Arbejdsretten slået fast i en ny afgørelse.

Sagen handlede om en virksomhed, der beskæftigede sig med godskørsel særligt for én specifik kunde. Den 6. juni 2018 gik virksomheden konkurs, men medarbejderne arbejdede til og med 8. juni for konkursboet og blev samme aften tilbudt at arbejde for den nye virksomhed, hvorefter den nye virksomheden, mandag den 11. juni 2018, overtog kørsel for den specifikke kunde.

I alt syv ud af tolv lastbilchauffører fra den konkursramte virksomhed blev ansat hos den anden virksomhed. Samtidig anvendte virksomheden den konkursramte virksomheds biler i ca. en uge, hvorefter virksomheden leasede andre biler.

Arbejdsretten skulle herefter tage stilling til, om der var sket en virksomhedsoverdragelse.

Hvad er en virksomhedsoverdragelse?

Der kan være tale om en virksomhedsoverdragelse, hvis en virksomhed eller dele af virksomhedens aktiviteter bliver overdraget til en anden virksomhed. Hvis dette er tilfældet, gælder reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven. Der er både regler for den virksomhed, der overfører aktiviteter (sælger), og den virksomhed, der overtager aktiviteterne (køber). For køber er en af konsekvenserne, at virksomheden indtræder i sælgers forpligtelser over for de overdragede medarbejdere.

Der er tre punkter, som skal opfyldes, for at der er tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand:

  1. der skal ske en overdragelse,
  2. det overdragne skal kunne defineres som en virksomhed, og
  3. virksomheden skal ”bevare sin identitet” hos køberen

Overdragelse af kunde, biler og chauffører

Arbejdsretten kom frem til, at den konkursramte virksomhed primært beskæftigede sig med kørsel af godsruter for en specifik kunde inden for et geografisk afgrænset område. Virksomhedens identitet var derfor knyttet op på betjening af netop denne kunde med virksomhedens biler og chauffører.

Syv ud af tolv ansatte chauffører i den konkursramte virksomhed blev ansat i den anden virksomhed, hvor de fortsatte med at køre deres hidtidige ruter fra samme udkørselssted og i samme biler som hidtil. Der var således en uændret drift af ruterne.

Arbejdsretten mente også, at i og med at driften var fortsat efter konkursen, og umiddelbart indtil den nye virksomhed overtog driften, var virksomheden ikke ophørt.

Ud fra en helhedsbedømmelse fandt Arbejdsretten derfor, at der var sket en faktisk overførsel af en økonomisk enhed, der havde bevaret sin identitet.

På den baggrund fandt virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse.

Konsekvensen for virksomheden

I den konkrete sag blev konsekvensen, at de overdragede lastbilchauffører kunne rette deres krav om manglende betaling af løn, feriepenge, søgnehelligdagsbetaling og pension mod den virksomhed, som de var blevet overdraget til.

Sagen handlede konkret om en af medarbejderne, der var blevet overdraget. Virksomheden kom derfor til at betale i alt 32.790,23 kr. til medarbejderen.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse af 8. oktober 2019 i sag nr. AR2019.0016.

DI's råd

Afgørelsen er i tråd med tidligere sager om samme emne og illustrerer, at der altid skal foretages en helhedsbedømmelse, når det skal afgøres, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. 

I den konkrete sag har det formentlig været tillagt afgørende betydning, at chaufførerne fortsatte deres arbejde helt som hidtil, og at der derved var en uændret drift af ruterne for virksomhedens kunde. Det var tilfældet, selv om bilerne fra den gamle virksomhed kun blev brugt en uge af den nye virksomhed.

Vi anbefaler, at I kontakter os, hvis I er i tvivl om, hvorvidt en påtænkt overdragelse udgør en virksomhedsoverdragelse efter loven.

Skabeloner

Skabelon til virksomhedsoverdragelse

Hent

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret