20.02.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Buschauffør bortvist, da pengene lå i bukselommen

BORTVISNING. Det var berettiget, at en transportvirksomhed bortviste en buschauffør i forbindelse med, at der manglede et kontantbeløb i hans taskebeholdning.

Manglede 800 kr.

En virksomhed foretog en kontrol af kontantbeholdningen hos en buschauffør og konstaterede, at der manglede over 800 kr. Medarbejderen begrundede det med, at pengene var i lommerne på et par arbejdsbukser, som han havde haft på dagen før, og som var på hans bopæl.

Afviste at køre hjem efter pengene

Chaufførens chef tilbød at tage med ham hjem og hente pengene, hvilket han imidlertid afslog. Hans begrundelse var, at han boede på en midlertidig bopæl, hvortil kun hans kæreste havde nøgle. Chaufføren ringede efterfølgende til sin kæreste, som derefter kom med nogle penge.

Personalepolitikken var klar

Af virksomhedens personalepolitik fremgik det, at de udleverede penge skulle opbevares forsvarligt, og at kassebeholdningen til enhver tid skulle være intakt. Der stod også, at virksomheden ville betragte det som grov misligholdelse, såfremt midlerne ikke var intakte. Det samme fremgik også af medarbejderens ansættelsesbeviser.

Fagforeningen rejste sagen

Som følge af, at der manglede 800 kr. ved taskekontrollen og medarbejderens egen forklaring, blev han bortvist. Chaufførens fagforening rejste herefter sag, hvor de bl.a. gjorde gældende, at medarbejderen skulle genansættes eller have en godtgørelse.

Havde overtrådt virksomhedens instruks

Dommeren fandt, at buschaufføren klart havde overtrådt virksomhedens instruks om at opbevare de betroede penge forsvarligt, og at det under disse omstændigheder måtte være medarbejderen, som skulle bevise, at pengebeholdningen hele tiden havde været intakt.

Virksomheden frifundet

Som følge af bl.a. medarbejderens særlige forklaring om, at han ikke havde mulighed for at hente pengene sammen med sin chef, var det opmandens vurdering, at medarbejderen ikke havde løftet denne bevisbyrde, og virksomheden blev derfor frifundet.

DI førte sagen for virksomheden.

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter