27.02.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Indberet lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde

TIDSFRIST. Nu er der snart sidste frist for at indberette virksomhedens lønsum til Industriens Uddannelsesfonde. Det er brud på overenskomsten, hvis lønsummen ikke er indberettet inden fristen den 1. marts 2019.

I har pligt til at indberette

Indberetning af lønsummer til Industriens Uddannelsesfonde bruges til at beregne virksomhedens bidrag til uddannelsesfondene.

Pligten til at indberette og indbetale følger af overenskomsterne, og I har derfor pligt til at indberette lønsummer rettidigt.

Industriens Pension Service åbnede for indberetning den 1. februar 2019.

Større bidrag ved for sen indberetning

Hvis I ikke indberetter, eller indberetter for sent, vil jeres seneste indberettede lønsum blive opskrevet med 25 pct. Dette vil også medføre, at I skal betale et tilsvarende større bidrag.

Manglende eller for sen indberetning er et brud på overenskomsten. Derfor kan det også medføre en bod til virksomheden. Efterfølgende ændringer af lønsummer kan også udgøre brud på overenskomsten.

Det er derfor meget vigtigt, at I sikrer jer, at I indberetter de korrekte lønsummer på de korrekte overenskomster.

Industriens Overenskomst – fritaget for at indberette

Virksomheder, der indberetter til Industriens Pension, er fritaget for at indberette lønsummer til uddannelsesfondene. Grundlaget for opkrævningerne til Industriens Uddannelsesfonde er medarbejdernes pensionsgivende lønsum, som I indberetter til Industriens Pension.

Der er i beregningen af lønsummerne taget højde for den enkelte virksomheds pensionsbidragsprocent. Løbende justeringer i pensionsberegningerne medtages i næste års indberetning.

Industriens Overenskomst – ændringer kræver stadig indberetning

Hvis en virksomheds pensionsindberetninger omfatter flere eller færre medarbejdere, end der er omfattet af Industriens Overenskomst, kan det være nødvendigt, at virksomheden stadig selv indberetter og ændrer til den korrekte lønsum.

Hvis der ikke har været medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst i indberetningsåret, skal der foretages en nul-indberetning.

Industriens Funktionæroverenskomst – indberet som hidtil

Virksomhederne vil fortsat skulle indberette årslønsummer for medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst. Der findes ingen central kilde til information om lønsummer, som kan erstatte den direkte indberetning.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvilke medarbejdere der er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

Indberetning foregår derfor som hidtil.

Hvis der ikke har været medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst i indberetningsåret, skal der foretages en nul-indberetning.

Indberet til Industriens Pension Service

I skal indberette den pensionsgivende lønsum for hele det foregående kalenderår, dvs. for kalenderåret 2018.

Det er fortsat Industriens Pension Service A/S, som I skal indberette og indbetale til.

Indberet via hjemmeside

Indberetning skal foretages på www.industrienspensionservice.dk. Dette gælder også indberetning af nul-lønsummer.

På hjemmesiden kan I se den beregnede årslønsum fra Industriens Pension. Lønsummen skal ikke godkendes for, at den kan bruges til opkrævningsgrundlag.

Hjemmesiden har været åben for indberetning siden den 1. februar 2019. Sidste frist for indberetning er den 1. marts 2019.

For at indberette skal der benyttes en digital signatur eller NemID. Læs mere om indberetning på hjemmesiden.

Betaling af bidrag

Bidragene til Industriens Uddannelsesfonde bliver beregnet som en procentsats af den indberettede pensionsgivende lønsum for medarbejdere, der er ansat på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Bidragene bliver opkrævet i henholdsvis april og september 2019.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Har du brug for hjælp?

 I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret