27.02.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Nægtede arbejdet, men kunne ikke bortvises

OPSIGELSE. En medarbejder blev bortvist, fordi han nægtede at udføre en arbejdsopgave. Retten afgjorde, at bortvisningen var uberettiget, da han ikke vidste, at lydighedsnægtelsen ville føre til bortvisning. En afskedigelse ville have været i orden.

Uro førte til anden opgave

En produktionsmedarbejder lavede uro på arbejdspladsen, og han blev derfor bedt om at udføre arbejde et andet sted i produktionshallen, hvor han skulle køre med en ”mover”, som kan tranportere store ting. Medarbejderen ville ikke køre med moveren, og han blev flere gange bedt om at gå i gang med opgaven, men han nægtede fortsat.

Skænderi endte med hjemsendelse

Situationen spidsede til, og lederen og medarbejderen kom op at skændes. Lederen bad ham en sidste gang om at gå i gang, hvilket medarbejderen nægtede. Medarbejderen fik ikke at vide, at han ville blive bortvist, hvis han ikke gik i gang, og lederen nægtede ham at tale med tillidsrepræsentanten. Herefter blev medarbejderen sendt hjem fra sin vagt med løn resten af vagten, og senere samme dag blev medarbejderen bortvist.

Sikkerhedshensyn og arbejdsvægring

Medarbejderen anførte efterfølgende, at han af sikkerhedsmæssige årsager ikke ville udføre arbejdet, da han ikke mente, at han var oplært til at betjene den type mover. Han anlagde en sag ved de civile domstole og gjorde gældende, at bortvisningen var uberettiget, og han ville derfor have løn i opsigelsesperioden og en godtgørelse.

Virksomheden gjorde derimod gældende, at bortvisningen var berettiget, fordi arbejdsvægringen var en grov misligholdelse af medarbejderens ansættelsesretlige forpligtelser.

Bortvisningen var uberettiget, men afskedigelse i orden

Retten mente, at bortvisningen var uberettiget. Retten lagde vægt på, at det ikke var blevet præciseret over for medarbejderen, at han ville blive bortvist, hvis han nægtede at udføre opgaven. Retten fandt, at en afskedigelse ville have været rimelig, fordi det ikke var bevist, at medarbejderen ikke kunne udføre opgaven af sikkerhedsmæssige årsager.

DI førte sagen for virksomheden.

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter