06.02.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye satser på Fællesoverenskomsten pr. 1. marts 2019

SATSER. Den 1. marts 2019 sker der en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Fællesoverenskomsten. Ændringerne har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor 1. marts indgår.

Lønforhold og betalingssatser

§ 6. Særlig opsparing

Pr. 1. marts 2019 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,6 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 4,0 pct. af den ferieberettigende løn på med arbejderens konto for særlig opsparing.

§ 7. Forskudt tid

Aftensatsen forhøjes til 35,85 kr. 

Natsatsen forhøjes til 81,45 kr.   

Morgensatsen forhøjes til 42,15 kr.

§ 8. Normaltimelønninger

Den normale timeløn udgør 127,40 kr.  

Bilag 21. Tillæg til Fællesoverenskomsten vedrørende offshorearbejde

I § 3, stk. 2 forhøjes satsen til kr. 39,15 pr. 1. marts 2019

Fællesordning for arbejde i holddrift

Satserne i Fællesordning for arbejde i holddrift med DA og LO s kommentarer reguleres med 1,6 pct. pr. 1. marts 2019.

Løn til lærlinge

Lønsatserne i Lærlingeoverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet udgør følgende:

§ 8 Lønforhold

Stk. 1. Lærlinge (erhvervsuddannelseselever)

I det sidste år af lærekontraktperioden betales 97,31 kr.

I det næstsidste år af lærekontraktperioden betales 86,35 kr.

I det tredjesidste år af lærekontraktperioden betales 76,52 kr.

Stk. 6. Elever på erhvervsgrunduddannelsen (EGU-elever)

EGU-elever aflønnes med 67,25 kr.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter