06.02.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Overgangsordning skal sikre britiske statsborgeres ret til ophold i Danmark

BREXIT. Det britiske parlament nedstemte aftalen mellem den britiske regering og EU den 15. januar. Det betyder som udgangspunkt, at britiske statsborgere vil blive betragtet som tredjelandsstatsborgere efter Storbritanniens udtræden af EU den 29. marts 2019. Den danske regering er klar med nyt lovforslag, der skal sikre de britiske statsborgere bedst muligt.

Forslag til Folketinget om at sikre briterne i Danmark

Regeringen har varslet folketingets partier, at de ønsker at afbøde de værste konsekvenser for de britiske statsborgere, der er kommet til Danmark som unionsborgere før den 29. marts 2019, hvis Storbritannien udtræder uden en aftale med EU.

En midlertidig overgangsordning

Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der sikrer en midlertidig overgangsordning for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

Overgangsordningen indeholder midlertidigt de gældende regler på opholdsområdet og vil gælde for de britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der opholder sig lovligt, efter reglerne om fri bevægelighed den 29. marts 2019.

Overgangsordningen vil bl.a. indebære, at:

  1. de omfattede britiske statsborgere fortsat vil have ret til ophold på samme opholdsgrundlag som i dag
  2. de fortsat vil have ret til arbejde uden arbejdstilladelse
  3. de vil kunne færdiggøre en udstationering påbegyndt før den 29. marts 2019
  4. de fortsat vil have ret til familiesammenføring efter EU-reglerne, hvis familielivet eksisterede inden den 29. marts, herunder også med børn, som er født eller adopteret efter den 29. marts 2019
  5. de kan optjene ret til tidsubegrænset ophold i den midlertidige overgangsperiode
  6. alle EU-registreringsbeviser og opholdskort fortsat vil være gyldige i den midlertidige overgangsperiode.

Lovforslaget vil om nødvendigt blive fremsat i 2. halvdel af februar 2019 med henblik på, at loven kan træde i kraft den 30. marts 2019, og den midlertidige overgangsordning vil gælde, indtil noget andet træder i stedet. Overgangsordningen afhænger altså af, at lovforslaget bliver vedtaget i Folketinget.

Regler, der ikke overføres i overgangsordningen

Overgangsordningen viderefører stort set alle de rettigheder, som herboende britiske statsborgere har i dag. Dog vil de lempeligere regler for familiesammenføring og reglerne for udvisning ikke blive videreført.

Læs mere om tredjelandsstatsborgeres mulighed for familiesammenføring efter udlændingelovens regler på udlændingemyndighedernes fællesside nyidanmark.dk

Se EU-Kommissionens faktaark med spørgsmål og svar i tilfælde af et no deal-scenarie (pdf)

Britiske medarbejdere bør ansøge om dokumentation for lovligt ophold

Hvis en britisk medarbejder ikke har et registreringsbevis eller et opholdskort, skal medarbejderen ansøge om det inden den 29. marts 2019.

Det er begrundet i, at den midlertidige overgangsordning og videreførelsen af rettigheder betyder, at opholdsdokumenter allerede udstedt i henhold til EU-reglerne om fri bevægelighed fortsat er gyldige.

Medarbejdere behøver derfor ikke foretage sig noget lige nu, hvis de allerede en gang har fået udstedt et dokument eller kort, der bekræfter, at de har ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Hvis medarbejderne ikke har opholdskort eller registreringsbevis eller ikke har ansøgt om det, kan de indgive ansøgning hos Statsforvaltningen inden den 29. marts 2019.

Dokumentationen vil gøre det nemmere for medarbejdere at bevise, at de har en opholdsret i Danmark. Tilsvarende vil de danske myndigheder nemmere kunne konstatere, at de har lovligt ophold i Danmark pr. den 29. marts 2019.

Britiske medarbejdere med permanent ophold skal også sørge for at anskaffe sig dokumentation for opholdsret. De er ikke undtaget fra dokumentationskravet.

Ret afhænger ikke af dokumentation

Det skal understreges, at medarbejdere ikke mister deres ret til ophold i Danmark, fordi de ikke har fået udstedt dokumentationen. Retten til ophold afhænger ikke af dokumenterne.

Britiske statsborgere, der kommer til Danmark efter den 29. marts 2019

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der indrejser i Danmark efter den 29. marts 2019, vil ikke blive omfattet af den midlertidige overgangsordning.

Det betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ønsker at flytte til Danmark efter denne dato, for eksempel for at arbejde eller studere, skal søge om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens regler på samme måde som alle andre tredjelandsstatsborgere.

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside nyidanmark.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter