06.03.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Det er tid til valg til fritvalgsopsparing

FRITVALGSOPSPARING. Medarbejdere med Fritvalgs Lønkonto skal inden den 1. april vælge, om noget af fritvalgsopsparingen skal bruges til pension. Endvidere skal medarbejdere, der har ret til feriefridage, beslutte, om de vil fravælge en eller flere af de fem feriefridage, som de får den 1. maj.

Fritvalgsopsparing kan indbetales som pension

Medarbejdere med Fritvalgs Lønkonto har mulighed for at vælge, at en del af eller hele fritvalgsopsparingen skal indbetales til pensionsopsparing.

Inden den 1. april skal medarbejderen vælge, om en del af opsparingen skal gå til pension, og i givet fald, hvor stor en procentdel, der skal indbetales på pensionsopsparingen.

Valget gælder for hele ferieåret.

Værdien af feriefridage kan indsættes på Fritvalgs Lønkonto

Medarbejdere, der har ret til feriefridage, skal ligeledes inden den 1. april beslutte, om de vil fravælge en eller flere af de 5 feriefridage, som de får den 1. maj.

For hver feriefridag, som medarbejderen fravælger, skal virksomheden indsætte 0,5 pct. på medarbejderens Fritvalgs Lønkonto.

Hvis eksempelvis en medarbejder fravælger 2 feriefridage, har medarbejderen ret til at få indbetalt 1,0 pct. på Fritvalgs lønkontoen. Dertil kommer "grundbeløbet" på 4 pct. samt 4 pct. for de medarbejdere, der ikke får løn på søgnehelligdage.

Seniorordning

Det er også nu, at medarbejdere, der har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen skal beslutte om de vil holde et antal seniorfridage i det kommende ferieår. Seniorfridagene holdes uden løn, men finansieres af opsparingen på fritvalgslønkontoen.

Download blanketter

I kan downloade de blanketter, der bruges til valget i boksen "Skabeloner og vejledninger" til højre. Virksomheden kan også selv udfærdige blanketter.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter