06.03.19 Vi rådgiver dig Nyheder

HK kunne ikke kræve overenskomst for en afdeling

OVERENSKOMST. HK havde rejst et overenskomstkrav for en afdeling i en virksomhed. HK mente, at afdelingen både med hensyn til geografi og arbejdsvilkår adskilte sig væsentligt fra resten af virksomheden. Det var dommeren i en faglig voldgift dog ikke enig i, og virksomheden blev derfor frifundet.

50 procentkrav rejst for afdeling

Efter Industriens Funktionæroverenskomst kan HK rejse krav om overenskomst for en virksomheds administrative medarbejdere, hvis HK organiserer mindst halvdelen af disse medarbejdere. Denne regel er kendt som 50 procent-reglen.

HK havde rejst et 50 procentkrav udelukkende for ca. 10 medarbejdere, som var ansat i en afdeling, der beskæftigede sig med et onlineprodukt i en virksomhed.

Afdelingen indgik i virksomheden på lige fod med andre afdelinger, således at lederen af afdelingen indgik i ledelsen af virksomheden, og afdelingen samarbejdede med andre afdelinger.

Afdelingens placering og arbejdsvilkår

Afdelingen havde ligesom andre afdelinger i virksomheden været placeret flere forskellige steder på virksomhedens område, der bestod af en del forskellige bygninger.

Det skyldtes, at de administrative medarbejdere blev placeret, hvor der var plads i virksomheden. Virksomheden dækkede et areal svarende til ca. 0,1 km2.

Da kravet blev rejst, sad afdelingen på 1. sal i en af bygningerne. Afdelingens administrative medarbejdere beskæftigede sig med almindeligt administrativt arbejde (primært kundeservicearbejde), og de havde præcis samme vilkår som de øvrige 100-200 ikke-overenskomstdækkede administrative medarbejdere.

HK mente dog, at onlineafdelingen var en selvstændig afdeling i overenskomstens forstand. Både fordi afdelingen var geografisk adskilt fra andre, da de sad alene på 1. sal, og fordi de havde andre arbejdsopgaver end andre administrative medarbejdere.

Lederen af afdelingen forklarede dog, at oplæring i afdelingens administrative opgaver tager ca. 1-2 uger.

Afdelingen adskilte sig ikke væsentligt fra resten af virksomheden

Dommeren i en faglig voldgift mente ikke, at afdelingen adskilte sig så væsentligt fra virksomheden i øvrigt, at den kunne betragtes som et selvstændigt område. Derfor kunne HK ikke kræve Industriens Funktionæroverenskomst sat i kraft for afdelingen.

Virksomheden blev frifundet for kravet om overenskomst.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Afgørelsen viser, at HK ikke kan udvælge en afdeling i en virksomhed og rejse et overenskomstkrav for denne afdeling. Det kræver, at afdelingen enten er væsentlig geografisk adskilt fra andre afdelinger, eller at arbejdsvilkårene i denne afdeling er væsentligt anderledes.

Her var alle virksomhedens afdelinger en del af den samme organisation, og alle medarbejdere havde de samme vilkår. Det var ikke afgørende, at de administrative opgaver i afdelingen ikke var fuldstændigt identiske med opgaverne i de øvrige afdelinger.

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter