27.03.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Opsagt da de udeblev på grund af religiøs overbevisning

FORSKELSBEHANDLING. To sager fra Ligebehandlingsnævnet viser, at en arbejdsgiver godt kan stille neutrale krav, der på grund af en medarbejders religion stiller vedkommende ringere end sine kolleger, men kun hvis kravet er både sagligt begrundet og beviseligt nødvendigt.

Afviste juletræsdans

Den ene sag handlede om en klasselærer, der var Jehovas Vidne, og som afviste at deltage i juletræsdans ved skolens juleafslutning, fordi hun som Jehovas Vidne ikke fejrede jul.

I 2017 var klasselæreren syg til juletræsdansen, og læreren foreslog på et tidligt tidspunkt, at hun holdt en feriedag eller varetog andre  opgaver under selve juletræsdansen, men ledelse havde afslået dette.

Da læreren fastholdt, at hun ikke havde tænkt sig at deltage i juletræsdansen i 2018, opsagde skolen hende.

Udeblev fra åben hus på sabbat

I den anden sag afviste en idrætslærer, som tilhørte Syvendedags Adventskirke, at deltage i et åbent hus-arrangement en lørdag, fordi han som Syvendedags adventist helligholdte en lørdag som en sabbatdag.

Dagen inden arrangementet sendte læreren en detaljeret plan for afvikling af idrætsundervisning, der lagde op til, at en eventuel vikar alene skulle have en koordinerende og overvågende rolle.

Da læreren ikke mødte op til arrangementet, blev han opsagt.

Indirekte forskelsbehandling

Der er tale om indirekte forskelsbehandling, hvis en praksis, der tilsyneladende er neutral, stiller en medarbejder med en bestemt religion eller tro ringere end andre , medmindre den pågældende praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Men hvornår er praksis objektivt begrundet i et sagligt formål – og hvornår er midlerne til at opfylde det hensigtsmæssige og nødvendige? Det var temaet i de to sager, som Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse i.

Sagligt begrundet

I begge de to konkrete sager klagede lærerne til Ligebehandlingsnævnet, fordi de mente, at de var blevet forskelsbehandlet på grund af deres tro eller religion.

Skolerne gjorde i omvendt gældende, at deres krav om lærernes deltagelse i juleafslutningen og åbent hus- arrangementet var objektivt og sagligt begrundet.

I begge sager fandt Ligebehandlingsnævnet, at skolerne krav om lærernes deltagelse var objektivt begrundet i legitime mål, og at det var hensigtsmæssigt at stille krav om, at lærernes deltagelse.

Nødvendighed ikke bevist

Nævnet fandt ikke, at lærernes deltagelse havde været nødvendig, fordi skolerne ikke havde forsøgt at finde alternative løsninger. Skolerne havde ikke bevist, at det ikke var muligt, at en anden lærer kunne overtage deltagelsen.

Læreren i den første sag fik en godtgørelse svarende til 12 måneders løn, og idrætslæreren fik en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

DI var ikke involveret i sagerne. 

Di's råd

Afgørelserne i de to sager viser, at en arbejdsgiver godt kan opstille neutrale krav, der stiller personer ringere end andre på grund af deres tro eller religiøse overbevisning. Kravet er lovligt, hvis det er objektivt begrundet i et sagligt formål.

Det er dog afgørende, at arbejdsgiveren kan dokumentere, at midlerne til at opfylde kravet, f.eks. om at en medarbejder deltager i et arbejdsrelateret arrangement, er både hensigtsmæssigt og nødvendigt.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvis I har brug for rådgivning. 

Læs mere

Forskelsbehandling

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter