06.03.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Positivliste pr. 1. marts 2019

Udenlandske medarbejdere. Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har offentliggjort en ny positivliste, som gælder fra 1. marts til 30. juni 2019.

Positivlisten

Positivlisten er en liste over job, hvor der er mangel på højt kvalificeret arbejdskraft i Danmark. For at internationale medarbejdere kan få adgang til Danmark efter positivlisten, skal medarbejderen være tilbudt ansættelse i en virksomhed i Danmark og have en uddannelse, som kvalificerer til jobbet.

Følgende stillinger, som ikke var omfattet af positivlisten fra 2. halvår 2018, er tilføjet positivlisten pr. 1. marts 2019:

 • økonomichef
 • souschef, salg
 • områdechef
 • SFO-leder
 • plejehjemsleder
 • viceskoleleder
 • restaurantchef
 • miljøingeniør
 • landskabsarkitekt
 • landinspektør
 • sundhedsplejerske
 • jordemoder
 • økonoma
 • ergoterapeut
 • forskningsassistent, humaniora
 • seniorforsker, naturvidenskab og teknik
 • professor, sundhedsvidenskab
 • adjunkt, professionshøjskole
 • gymnasielærer, naturvidenskab og idræt
 • webudvikler
 • civiløkonom
 • psykolog
 • psykoterapeut
 • laboratorietandtekniker

Følgende stillinger er pr. 1. marts 2019 ikke længere omfattet af positivlisten:

 • salgschef
 • produktionschef
 • statistiker
 • aktuar
 • bygningsingeniør
 • ingeniør, design og innovation
 • sygehuslæge
 • folkeskolelærer
 • efterskolelærer
 • tale-hørelærer
 • advokat
 • advokatfuldmægtig
 • dommerfuldmægtig
 • politifuldmægtig
 • nationaløkonom / samfundsøkonom

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Har du brug for hjælp?

 I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret