24.04.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Dom fra EU rokker ikke ved danske ferieregler

EU domstolen slår i en ny afgørelse fast, at arbejdsgiveren aktivt skal give medarbejderen mulighed for at holde sin ferie. Afgørelsen ændrer ikke de danske ferieregler.

Sag om tysk lønmodtager

En tysk lønmodtager havde i en årrække været ansat hos en tysk arbejdsgiver. Medarbejderen fratrådte, og da han ikke havde holdt al sin ferie for 2012 og 2013, bad han virksomheden om at udbetale den ikke afholdte ferie.

Det afslog virksomheden med henvisning til den tyske ferielov. Virksomheden havde opfordret medarbejderen til at holde sin ferie, inden han fratrådte, men havde ikke direkte pålagt medarbejderen det.

Den tyske ferielov og arbejdstidsdirektivet

Efter den tyske ferielov skal ferien gives og holdes inden for det løbende kalenderår, og der skal tages hensyn til arbejdstagernes ferieønsker. Hvis ferien ikke er holdt på grund af, at medarbejderen stopper, skal den udbetales, ellers bortfalder den.

Arbejdstidsdirektivets artikel 7 fastslår, at alle arbejdstagere har ret til 4 ugers årlig betalt ferie, og derfor blev spørgsmålet om, hvorvidt det er i strid med artikel 7 at have en lovgivning som den tyske, hvorefter ikke afholdt ferie fortabes, forelagt EU-domstolen.

EU-domstolen slår fast, at arbejdsgiveren aktivt skal give medarbejderen mulighed for at holde sin ferie. Hvis dette er sket, kan ferien bortfalde ved fratræden, hvis ferien ikke er holdt.

EU domstolen rokker ikke ved de danske ferieregler

Hvis en medarbejder ikke har holdt sin ferie, tilfalder de uhævede feriepenge Arbejdsmarkedets Feriefond (eller en anden feriefond). Uhævede feriepenge tilfalder altså ikke, som i Tyskland, arbejdsgiveren.

Ferien skal i Danmark fastsættes af virksomheden efter forhandling med medarbejderen, ligesom virksomheden bindende kan fastsætte tidspunktet for feriens afholdelse.

Både hos Feriekonto og virksomhederne er der praksis for at informere medarbejderne om, at de skal holde ferie inden ferieåret er omme, og det vurderes, at det vil være tilstrækkeligt, at det fremgår af en personalehåndbog e.l., at ferien skal holdes.

Disse principper videreføres i den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020.

Har du brug for hjælp?

 I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret