Modelfoto: Colourbox

03.04.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Elev havde ret til udbetaling af ikke-optjent ferie

FERIE. En elev havde været forhindret i at holde ferie, dels på grund af graviditet, dels på grund af sygdom. Spørgsmålet var herefter, om virksomheden skulle udbetale den ferie, eleven havde ret til, men som ikke var optjent, efter ferielovens § 9.

Sagens kerne

En kvindelig elev indgik en uddannelsesaftale i april måned 2014. Omkring halvandet år senere blev eleven graviditetsbetinget syg, indtil hun overgik til graviditets-, barsels- og forældreorlov.

Da barsel og sygdom er lovlige feriehindringer efter ferieloven, var parterne enige om, at eleven havde været feriehindret i ferieåret 2015/2016. Hun havde optjent 16,64 feriedage med betaling. Da eleven havde ret til betalt ferie i 25 dage efter ferielovens § 9, havde hun ret til yderligere 8,36 dages betalt ferie, selv om hun ikke havde optjent retten hertil.

Inden feriehindringen havde eleven afholdt 15 dages ferie, og arbejdsgiveren betalte de resterende optjente 1,64 dage til eleven grundet feriehindringen.

Sagen drejede sig således om, hvorvidt virksomheden også var forpligtet til at udbetale de 8,36 dage tildelt efter ferielovens § 9 som feriegodtgørelse ved feriehindringen.

Hvad siger reglerne?

Efter ferielovens § 38 har en lønmodtager, der på grund af særlige forhold, herunder barsel eller sygdom, er afskåret fra at holde ferien inden ferieperiodens udløb (feriehindret), krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg.

Efter ferielovens § 9 har elever med en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser ret til betalt ferie i 25 dage i første og andet hele ferieår efter uddannelsesaftalens indgåelse, det vil sige ret til betaling under ferien, uanset om eleven har optjent ferien eller ej.

Ingen betydning, om ferien er optjent

Retten i Aalborg tog stilling til spørgsmålet den 15. februar 2019. Rettens tre dommere fandt ikke, at der var grundlag i ferieloven for at antage, at udbetaling af feriegodtgørelse efter ferielovens § 38 alene vedrører optjent ferie.

Retten kom således frem til, at hvis en elev har været feriehindret og efter ferielovens § 38 har ret til feriegodtgørelse, gælder denne ret til udbetaling også den ferie, som eleven har fået tildelt efter ferielovens § 9.

DI var ikke involveret i sagen. 

di's råd

Sagen viser, at en elev der helt eller delvist har ret til betalt ferie efter ferielovens § 9, også har ret til feriegodtgørelse af denne ferie ved en feriehindring.

Det er i den forbindelse ikke afgørende, at ferien ikke har været optjent af eleven.

Læs mere

Ferie

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret