Modelfoto: Colourbox

03.04.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Maskine overtog arbejdet

OPSIGELSE. Det var i orden at opsige to medarbejdere, fordi virksomheden købte en ny stor pakkemaskine i afdelingen. Det har Afskedigelsesnævnet slået fast i en afgørelse.

Brug for færre medarbejdere

En produktionsvirksomhed havde foretaget en større investering i en pakkemaskine med det formål at gøre pakningen af produkter mere effektiv.

Efter indkøring af maskinen kunne virksomheden derfor klare sig med én medarbejder ved maskinen, fremfor som tidligere to medarbejdere. Samlet vurderede virksomheden derfor, at man kunne opsige to ud af virksomhedens 60 medarbejdere. 

Overarbejde ingen hindring for opsigelse

Afskedigelsesnævnet accepterede virksomhedens vurdering, og medarbejdernes påstand om genansættelse eller betaling af en godtgørelse blev ikke taget til følge.

Under sagen kom det frem, at der jævnligt var overarbejde i virksomheden. Nævnet lagde dog ikke vægt på dette, og overarbejdet, som navnlig forekom på visse ugedage, var ikke til hinder for opsigelserne.

DI har ført sagen for virksomheden. 

di's råd

Generelt accepterer domstolene opsigelser, som er begrundet i arbejdsmangel som følge af indførelse af ny teknologi, når virksomheden kan dokumentere indførelse af den nye teknologi, og virksomhedens samtidig kan argumentere sagligt for, hvorfor man har valgt at opsige de valgte medarbejdere.

Domstolene ser også på, om der udføres betydeligt overarbejde, og på om opsigelserne evt. kunne være undgået ved at omlægge arbejdet, så der ikke blev udført så meget overarbejde. 

Har du brug for hjælp?

 I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00
Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret