Modelfoto

10.04.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Opsagt med forkortet varsel trods medbragt anciennitet

OPSIGELSE. En ny dom fra Vestre Landsret har afgjort, at det var i orden, da en virksomhed opsagde en funktionær med forkortet varsel i prøveperioden, selv om medarbejderen havde medbragt seks måneders anciennitet fra en tidligere ansættelse.

Funktionær ansat på prøve

En funktionær havde været ansat hos en selvejende kommunal institution som marketingansvarlig siden  2002, men blev opsagt i 2016 i forbindelse med et direktørskifte.

Manden blev herefter tilbudt ansættelse som marketingchef hos et kongrescenter, men da hans kommende arbejdsgiver også stod over for et direktørskifte, var han bekymret for at komme i klemme igen.

Manden ønskede at medbringe sin anciennitet på 6 måneder fra en tidligere ansættelse i forbindelse med ansættelsen hos et kongrescenter. Det accepterede virksomheden, men der blev samtidigt aftalt en prøvetid de første 3 måneder. Både den medbragte anciennitet og den aftalte prøvetid fremgik af ansættelseskontrakten.

Krævede 6 måneders varsel

Efter 2 måneders ansættelse blev manden opsagt, hvorefter han anlagde sag mod kongrescentret med krav om 6 måneders opsigelsesvarsel.

Manden påstod, at han ikke kunne opsiges med 14 dages varsel efter bestemmelsen om prøvetid i ansættelseskontrakten, fordi han havde fået ancienniteten fra sin tidligere ansættelse med som et særvilkår i ansættelseskontrakten.

Kunne godt opsige i prøvetiden med 14 dages varsel

Kongrescentret mente derimod, at de godt kunne opsige manden med 14 dages varsel. Der var tale om en nyoprettet stilling, og derfor ville virksomheden gerne se manden an.

De fremhævede, at vilkårene for opsigelse og prøvetid blev drøftet flere gange, og at vilkåret om prøvetid i ansættelseskontrakten var markeret ved understregning, netop for at gøre det klart, at ansættelsen de første 3 måneder kunne opsiges med 14 dages varsel, selv om manden i øvrigt havde fået sin anciennitet fra tidligere med.

Dette var dommerne i Vestre Landsret enige i. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at ansættelseskontrakten var klar, og at den henviste til funktionærlovens regel om prøvetid. Derfor gjaldt den, selv om parterne havde aftalt, at ancienniteten fra mandens tidligere ansættelse i øvrigt fulgte med.

Manden fik derfor ikke medhold i sit krav om 6 måneders opsigelsesvarsel. 

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets afgørelse i sag nr. BS-17748/2018.

Di's råd

Sagen viser, at det vigtigt, at ansættelseskontrakter udformes klart og tydeligt, så der ikke opstår uenighed om, hvilke vilkår der gælder for et ansættelsesforhold.

Sagen viser også, at det er muligt at aftale prøvetid, selv om det samtidig aftales, at en medarbejder får lov til at medbringe den anciennitet, som vedkommende har  optjent hos en tidligere arbejdsgiver, da der er tale om en helt ny ansættelse. 

Har du brug for hjælp?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp.

Åbningstider:

Mandag til fredag kl. 8.00 - 17.00 

Telefon: 3377 3377
Mail: jura@di.dk

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter